dnes je 5.6.2023

Praktické informace - Interpretace Národní účetní rady

Interpretace NÚR

Úplné znění Interpretace NÚR Komentáře
Interpretace NÚR I-1 Přechodné rozdíly při výchozím uznání aktiv  Komentář
Interpretace NÚR I-2 Přechodné rozdíly při přeměnách a vkladech  Komentář
Interpretace NÚR I-3 Rezerva na splatnou daň  Komentář
Interpretace NÚR I-4 Odložená daň z přechodných rozdílů při ocenění majetkových účastí metodou ekvivalence  Komentář
Interpretace NÚR I-5 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením dl. majetku  Komentář
Interpretace NÚR I-7 Komisionářské smlouvy  Komentář
Interpretace NÚR I-8 Sociální fond a účtování o fondech tvořených ze zisku  Komentář
Interpretace NÚR I-9 Odložená daň - první vykázání  Komentář
Interpretace NÚR I-10 Okamžik účtování o pohledávce z titulu příslušenství k pohledávce u věřitele  Komentář
Interpretace NÚR I-11 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individ. účetní závěrce podnikatelů  Komentář
Interpretace NÚR I-12 Faktoring  Komentář
Interpretace NÚR I-13 Účtování související s paušálními náhradami odpovědnosti za kvalitu dodávek  Komentář
Interpretace NÚR I-14 Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace  Komentář
Interpretace NÚR I-15 Zúčtování nevyplacených přiznaných podílů na zisku  Komentář
Interpretace NÚR I-16 Účtování úplatně nabytého samostatného věcného břemene  Komentář
Interpretace NÚR I-17 Pobídky v nájemních vztazích  Komentář
Interpretace NÚR I-18 Dohadné položky v cizí měně  Komentář
Interpretace NÚR I-19 Zúčtování závazků vzniklých z rozdělení vlastního kapitálu  Komentář
Interpretace NÚR I-20 Účetní zachycení podmíněných investičních výdajů  Komentář
Interpretace NÚR I-21 Odpis cizoměnové pohledávky a závazku  Komentář
Interpretace NÚR I-22 Dotace v cizí měně  Komentář
Interpretace NÚR I-23 Oceňování nabyté cizoměnové pohledávky  Komentář
Interpretace NÚR I-24 Události po rozvahovém dni  Komentář
Interpretace NÚR I-25 Ocenění po předchůdci  Komentář
Interpretace NÚR I-26 Slevy z pořizovací ceny dl. hm. majetku v následujících účetních obdobích po uvedení do užívání  Komentář
Interpretace NÚR I-27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek  Komentář
Interpretace NÚR I-28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Komentář
Interpretace NÚR I-29 Opravy chyb, změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách  Komentář
Interpretace NÚR I-30 Srovnatelnost informací za běžné a minulé účetní období v individuální účetní závěrce podnikate Komentář
Interpretace NÚR I-31 Mezitímní účetní výkaznictví 
Interpretace NÚR I-32 Struktura a obsah přehledu o změnách vlastního kapitálu Komentář
Interpretace NÚR I-33 Určení okamžiku zařazení dlouhodobého hmotného majetku do užívání Komentář
Interpretace NÚR I-34 Rezervy na likvidaci Komentář
Interpretace NÚR I-35 Oceňování zásob vytvořených vlastní činností Komentář
Interpretace NÚR l-36 Náhradní způsob výpočtu konsolidačního rozdílu Komentář
Interpretace NÚR l-37 Časové rozlišování a cizí měna Komentář
Interpretace NÚR l-38 Zachycení prodeje podílu v dceřiném podniku v konsolidované účetní závěrce
Interpretace NÚR l-39 Inventarizační rozdíly u zásob a dlouhodobého majetku Komenář
Interpretace NÚR l-40 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje Komentář
Interpretace NÚR I-41 Zákaznické věrnostní programy Komentář
Interpretace NÚR I-42 Cizoměnové pohledávky s opravnou položkou Komentář
Interpretace NÚR I-43 Poskytnuté zálohy vedené v cizí měně Komentář
Interpretace NÚR I-44 Vykázání vkladu do právnické osoby neziskového charakteru v aktivech vkladatele Komentář
Interpretace NÚR I-45 Znehodnocení stálých hmotných a nehmotných aktiv – testování a vykazování Komentář
Interpretace NÚR l-46 Účetní řešení uvolněného a vypořádacího podílu v s. r. o. a vypořádacího podílu v družstvu Komentář
Interpretace NÚR I-47 Přijaté zálohy v cizí měně Komentář

Interpretace NÚR, Interpretace Národní účetní rady, NUR

Daňový kalendář
červen 2023
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
 
Nejbližší daňová povinnost:
7.6.2023 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost:
7.6.2023 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za květen
Kurzy měn 2.6.2023
 1 EUR23,66 CZK (-0,02)
 1 USD21,98 CZK (-0,17)
 1 GBP27,53 CZK (-0,06)
 100 RUB0 CZK (0)
 100 JPY15,82 CZK (-0,02)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba7 % platnost od 23.6.2022
Diskontní sazba6 % platnost od 23.6.2022
Lombardní sazba8 % platnost od 23.6.2022
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2023
Stravné v ČR  129 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 5,20 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95  41,20 Kč/l
ostatní
OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Zákon Aktuální verze Budoucí verze
Účetnictví 
563/1991 Sb.
1.1.2022 -
Návrh nového zákona o účetnictví -

Pracovní verze
Důvodová zpráva

Vyhláška pro podnikatele
500/2002 Sb.
1.1.2018 -
Daně z příjmů 
586/1992 Sb.
1.1.2023 1.7.2023, 1.1.2024
DPH
235/2004 Sb.
1.1.2023 1.7.2023
Daň silniční
16/1993 Sb.
1.7.2022 1.1.2024, 1.1.2025
Daň z nemovitých věcí
338/1992 Sb.
1.1.2021 1.7.2023, 1.1.2024
Daň z nabytí nem. věcí
340/2013 Sb.
-

zrušeno k 26. září 2020 

Daňový řád
280/2009 Sb.
1.1.2023 -
Rezervy
593/1992 Sb.
16.3.2021 -
Spotřební daně
353/2003 Sb.
13.2.2023 -
Zákon o dani z hazardních her
187/2016 Sb.
1.1.2021 -

Pod číslem D-59 vydalo GFŘ aktualizovaný výklad k daním z příjmů, který od 1. 1. 2023 nahradil dosavadní pokyn D-22. Oproti Pokynu D-22 je Pokyn D-59 spíše upřesněním stávající legislativy a nepřináší zásadní změny v aplikaci ZDP. Pro vyhledání plného textu v on-line knihovně stačí zadat do hledacího řádku "D-59".

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...