dnes je 26.3.2023

Input:

§ 105 DŘ Nicotnost rozhodnutí

9.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.6.3.15
§ 105 DŘ Nicotnost rozhodnutí

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Komentář

Komentář k § 105 DŘ

V odstavci 1 je stanoveno, kdo zjišťuje a prohlašuje nicotnost rozhodnutí. Zpravidla je to správce daně nejblíže nadřízený správci daně, který rozhodnutí vydal. Na nicotné rozhodnutí se hledí tak, jako by od samého počátku neexistovalo.

V odstavci 2 jsou taxativně vymezeny podmínky, za kterých může být rozhodnutí správce daně prohlášeno za nicotné. Nicotné je zejména takové rozhodnutí, které trpí vadami, jež je činí vnitřně rozporným nebo právně či fakticky neuskutečnitelným.

Podle odstavce 3 se proti rozhodnutí o

Nahrávám...
Nahrávám...