dnes je 24.5.2024

Input:

§ 106ab ZDPH - Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu

18.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

2.14.1060003
§ 106ab ZDPH - Společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení

  • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • - § 106a - Nespolehlivý plátce
  • - § 106aa - Nespolehlivá osoba

Komentář

Do § 106ab jsou shrnuta společná ustanovení pro nespolehlivého plátce a nespolehlivou osobu, zejména pokud se jedná o rozhodnutí, že již nejsou nespolehlivými.

K § 106ab odst. 1

V odst. 1 je stanoveno, že nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce mohou požádat správce daně o vydání rozhodnutí, že (již) nejsou nespolehlivými.

Žádost mohou podat nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, že jsou nespolehlivými nebo od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým správce daně zamítl žádost o vydání rozhodnutí, že nejsou nespolehlivými.

Jak dále vyplývá z odst. 3, toto rozhodnutí může správce daně vydat jen na základě žádosti nespolehlivého plátce nebo nespolehlivé osoby.

K §

Nahrávám...
Nahrávám...