dnes je 16.7.2024

Input:

§ 10d ZDPH - Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku

2.6.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.3.100004
§ 10d ZDPH - Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Ustanovení související

 • § 9

 • § 2

 • § 108

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 56

Pravidla pro stanovení místa plnění u nájmu dopravního prostředku jsou stanovena odlišně pro krátkodobý nájem (tj. do 30 dní a u lodí do 90 dní, odst. 1) a jiný než krátkodobý nájem (odst. 2 a 3).

K § 10d odst. 1

Místem plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku je místo, kde zákazník dopravní prostředek skutečně fyzicky přebírá.

Krátkodobým nájmem se přitom rozumí držení nebo užívání dopravního prostředku po dobu nepřesahující 30 dní a u lodí 90 dní.

Vymezení dopravních prostředků je stanoveno v čl. 38 nařízení Rady č. 282/2011.

Dopravními prostředky jsou:

 • - pozemní vozidla (automobily, motocykly, jízdní kola, tříkolky) a obytné přívěsy,
 • - přívěsy a návěsy,
 • - železniční vagóny,
 • - lodě,
 • - letadla,
 • - vozidla zvlášť konstruovaná pro přepravu nemocných nebo zraněných osob,
 • - zemědělské traktory a jiná zemědělská vozidla,
 • - mechanicky nebo elektronicky poháněné vozíky pro invalidy.

Za dopravní prostředky se naopak nepovažují vozidla, která jsou trvale znehybněna a kontejnery.

Doba nájmu se určí na základě smlouvy. Pokud se na jeden a tentýž dopravní prostředek vztahuje několik navazujících smluv o nájmu, určí se doba nájmu jako součet ze všech těchto smluv.

U jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku se místo plnění určí podle základního pravidla § 9 nebo podle § 10d odst. 2 a 3, v závislosti na tom, zda je nájem poskytován osobě povinné k dani nebo osobě nepovinné k dani.

K § 10d odst. 2

Odst. 2 stanoví pravidlo pro určení místa plnění při poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani. Jedná se o dopravní prostředek kromě rekreační lodě, protože pro nájem rekreační lodě je místo plnění stanoveno odlišně v odst. 3.

Místem plnění při poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku (jiného než lodě) osobě nepovinné k dani je místo, kde je osoba nepovinná k dani usazena nebo kde má bydliště nebo kde se obvykle zdržuje.

Pro úplnost uvádíme, že u poskytování jiného než krátkodobého nájmu osobě povinné k dani se místo plnění také určí podle příjemce služby, ale tento případ spadá pod pravidlo § 9 odst. 1 zákona, tj., vykazuje se odlišně v daňovém přiznání k DPH a uvádí se i v souhrnném hlášení.

K § 10d odst. 3

Pokud se jedná o jiný než krátkodobý nájem rekreační lodě (tj. nájem na dobu delší než 90 dnů), je místem

plnění místo, kde osoba nepovinná k dani loď skutečně přebírá, pokud má osoba, která službu poskytuje,

v tomto místě sídlo nebo provozovnu, která nájem poskytuje. Záleží tedy ještě na tom, kde má

Nahrávám...
Nahrávám...