dnes je 18.6.2024

Input:

§ 124 DŘ

22.10.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

8.3.7.5.1
§ 124 DŘ

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Komentář

Komentář k § 124 DŘ

Odstavec 1 upravuje speciální typ přezkumného řízení, které může správce daně v souladu s ustanovením § 62 odst. 1 soudního řádu správního zahájit z moci úřední za účelem uspokojení navrhovatele ve správním soudnictví. Na základě tohoto přezkumného řízení může správce daně změnit, popřípadě zrušit rozhodnutí při správě daní, které je napadeno správní žalobou u soudu.

Podle odstavce 2 se v tomto případě přezkumné řízení nenařizuje. Věcně příslušným k jeho provedení je správce daně, který v dané věci rozhodl v posledním stupni (tj. správce daně, jehož rozhodnutí je napadeno správní

Nahrávám...
Nahrávám...