dnes je 22.5.2024

Input:

§ 13 ZDP - Příjmy a výdaje spolupracujících osob

22.5.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

4.1.1.13
§ 13 ZDP – Příjmy a výdaje spolupracujících osob

JUDr. Pavla Blažková

Úplné zněníUstanovení související

• Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • § 7 – příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

  • § 21e – společně hospodařící domácnost

  • § 35c, 35d a 35ba – daňové zvýhodnění a slevy na dani

• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

  • § 700 a násl. – rodinný závodKomentář
Komentář

Je zřejmě časté, že fyzické osobě, která je osobou samostatně výdělečně činnou, pomáhají při výkonu této činnosti rodinní příslušníci, tj. manžel, děti či rodiče. Zejména v případě, kdy pro výkon této samostatné výdělečné činností musí mít fyzická osoba živnostenské nebo jiné oprávnění, je praktické, že tyto spolupracující osoby takové oprávnění mít nemusí.

Z hlediska zdanění příjmů z podnikání nebo jiné výdělečné činnosti dosažených za spolupráce druhého manžela a osob žijících s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, jež zákon umožňuje rozdělit i na tyto spolupracující osoby, však v současnosti žádné významné daňové zvýhodnění poplatníkům neplyne. Je to jednak proto, že je jednotná 15% sazba daně a dále proto, že na tyto spolupracující osoby nelze uplatňovat slevu na dani (manželka) nebo daňové zvýhodnění (vyživované děti žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti). Rozdělit příjmy na spolupracující osobu je naopak výhodné v případech, kdy by poplatníkovi příjmy podléhaly solidárnímu zvýšení daně, neboť se při stanovení částky podléhající solidárnímu zvýšení daně vychází z dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti, tj. již po rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu.

Výhodné bylo postupovat podle tohoto ustanovení v době, kdy se při zdanění příjmů fyzických osob uplatňovala progresivní sazba daně, neboť se celková výše příjmů mohla rozdělit na spolupracující osoby a snížila se tak celková daňová povinnost.

Kromě manželů mohou být spolupracujícími osobami ty, které s ním žijí ve společně hospodařící domácnosti nebo které jsou členy rodiny zúčastněnými na provozu rodinného závodu. Společně hospodařící domácnost definovaná pro daňové účely v § 21e odst. 4 ZDP je obsahově stejná jako domácnost podle § 115 ObčZ, takže okruh těchto spolupracujících osob zůstal po zrušení občanského zákoníku k 31. 12. 2013 stejný. Společně hospodařící domácnost tvoří společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Nemusí to být tedy jen příbuzní, ale jakékoli další fyzické osoby.

Rodinný závod, resp. přímo definici osob, které jsou

Nahrávám...
Nahrávám...