dnes je 17.6.2024

Input:

§ 15 ZDNV Směrná hodnota

7.10.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

5.1.1.4.6
§ 15 ZDNV Směrná hodnota

Ing. Věra Engelmannová

Úplné znění

Ustanovení související k § 15 ZDNV

  • Zákonné opatření Senátu č. 340/2012 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (ZDNV)

    • - § 10
    • - § 11
    • - § 14
Komentář

Komentář k § 15 ZDNV

V §15 je upraveno základní rozčlenění pozemků a staveb, u kterých je možné určit směrnou hodnotu. Směrná hodnota se stanoví na základě údajů poskytovaných poplatníkem o převáděné/nabývané nemovité věci a vyhlášky č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve které je uvedeno podrobnější členění pozemků a staveb a postup pro stanovení směrné hodnoty jednotlivých nemovitých věcí. Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí běžně obchodovaných na trhu. Pro orientační výpočet směrné hodnoty může poplatník využít i kalkulačku pro výpočet směrné hodnoty, která je zveřejněna na stránkách Finanční správy ČR.

Postup výpočtu směrné hodnoty je podstatným zjednodušením ocenění nemovitých věcí porovnávacím způsobem podle právních předpisů upravujících oceňování majetku. Proto primárně slouží pro ocenění nejčastěji převáděných nemovitostí (garáže, byty, rekreační a zahrádkářské chaty, rodinné domy a chalupy).

Výjimku v určení směrné hodnoty porovnáním tvoří vybrané zemědělské pozemky, u kterých směrná hodnota vychází výlučně z ceny určené podle bonitovaných půdně ekologických jednotek a vybrané lesní pozemky, u kterých směrná hodnota vychází výlučně ze základní ceny určené podle souborů lesních typů. V případě zemědělských pozemků, které nejsou bonitovány, se směrná hodnota určí podle vyhlášky Ministerstva zemědělství (v současné době podle vyhlášky č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu

Nahrávám...
Nahrávám...