dnes je 17.6.2024

Input:

§ 20c Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob

28.8.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

3.1.2.12
§ 20c Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob

Ing. Martin Děrgel

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

  • - § 495
  • - § 1448
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 4 odst. 4
  • - § 17
  • - § 22 odst. 1 písm. g) bod 7
  • - § 24 odst. 2 písm. k)
  • - § 24 odst. 2 písm. zt)
 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZoR)

  • - § 4
Komentář

Komentář k § 20c ZDP

NOZ již nedefinuje "obchodní majetek", ale pouze "majetek", a to jako souhrn všeho, co dotyčné osobě patří. Proto bylo třeba pro účely DPPO, a také pro potřeby zákona o rezervách, nově vymezit přímo v ZDP, co se rozumí obchodním majetkem; obdobně je tomu už léta v DPFO, pro kterou najdeme vymezení obchodního majetku v § 4 odst. 4 ZDP. Obchodním majetkem poplatníka DPPO se tedy rozumí veškerý majetek, který mu patří, pokud je dotyčný poplatník právnickou osobou (a tedy má vlastní právní osobnost).

Jak již ale víme – viz § 17 ZDP – poplatníkem DPPO nejsou pouze právnické osoby oplývající vlastní právní osobnosti (do konce roku 2013 se hovořilo o právní subjektivitě). Poplatníkem DPPO může být rovněž poplatník, který není právnickou osobou – například svěřenský fond, podílový fond, apod. U těchto

Nahrávám...
Nahrávám...