dnes je 17.6.2024

Input:

§ 23b ZDP Výměna podílů

23.3.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

3.1.3.7.2
§ 23b ZDP Výměna podílů

Ing. Martin Děrgel

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (ZOK)

  • - § 31 až 33
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 4 odst. 1 písm. zg)
  • - § 24 odst. 7
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ)

  • - § 27
Komentář

Komentář k § 23b ZDP

Výměnou podílů se pro účely ZDP rozumí postup, při kterém:

 • jedna obchodní korporace ("nabývající obchodní korporace"),

 • získá podíl v jiné obchodní korporaci ("nabytá obchodní korporace"),

 • který představuje většinu hlasovacích práv (více než 50 %) nabyté obchodní korporace,

 • a to tak, že poskytne členům nabyté obchodní korporace za jejich podíly,

 • podíl v nabývající obchodní korporaci s případným doplatkem na dorovnání.

Nejčastěji k výměně podílů dochází při vkladu podílů, přičemž je třeba mít na paměti tři skutečnosti:

 • vklad podílů nabyté obchodní korporace uskutečňují přímo její členové (společníci),

 • podíl na nabyté obchodní korporaci nabývá nabývající korporace, a nikoli její členové (společníci),

 • stávajícím členům (společníkům) nabývající obchodní korporace se úměrně tomu sníží jejich podíly.

Od roku 2015 došlo k rozšíření využitelnosti této tzv. výměny podílů. A to tím, že byl nahrazen dosavadní pojem "obchodní společnost" obecnějším pojmem "obchodní korporace". Čímž se mezi možné aktéry dostala rovněž družstva, a to včetně jeho "evropské" formy podnikání – evropská družstevní společnost.

Výměna podílů zakládá (zvyšuje) účast členů (společníků) nabyté obchodní korporace na nabývající obchodní korporaci. Dosavadní členové (společníci) nabývající obchodní korporace získávají nepřímo, prostřednictvím této své obchodní korporace, možnost ovládat nabytou obchodní korporaci, a to skrze většinovou účast. Princip si přiblížíme na schématu, který pro snazší pochopení pracuje s tradičními pojmy obchodní společnost a (její) společník, obecně ovšem platí rovněž pro obchodní korporace a jejich členy. Nejprve nejjednodušší možná výchozí situaci, kde plné šipky představují majetkovou účast:

Nahrávám...
Nahrávám...