dnes je 15.4.2024

Input:

§ 26 DŘ Ustanovený zástupce

19.8.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

8.3.1.2.7
§ 26 DŘ Ustanovený zástupce

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

    • - § 102 odst. 2
Komentář

Komentář k § 26 DŘ

V odstavci 1 jsou vymezeny případy, kdy osobě zúčastněné na správě daní ustanoví zástupce z moci úřední příslušný správce daně. Správce daně je tak ale oprávněn učinit jen tehdy, pokud si ve stanovených případech osoba zúčastněná na správě daní nezvolila zmocněnce. K ustanovení zástupce osobě zúčastnění na správě daní vydá správce daně rozhodnutí, v němž musí být s ohledem na ustanovení § 102 odst. 2 DŘ uveden i důvod ustanovení zástupce.

V odstavci 2 je vymezeno, z jakého okruhu osob by měl správce daně ustanovit příslušné osobě zúčastněné na správě daní zástupce, přičemž rozhodnutí o ustanovení zástupce může správce daně vydat jen s předchozím souhlasem předpokládaného zástupce. Pokud nelze výše uvedeným způsobem zástupce

Nahrávám...
Nahrávám...