dnes je 17.6.2024

Input:

§ 28 DŘ

20.8.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

8.3.1.2.9
§ 28 DŘ

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

    • - § 74
Komentář

Komentář k § 28 DŘ

Podle odstavce 1 musí být rozsah plné moci zmocnitelem vymezen konkrétně, tj. musí být zřejmé, k jakému úkonu (úkonům), řízení nebo jinému postupu (postupům) se plná moc vztahuje.

Podle odstavce 2 je správce daně oprávněn vyzvat zmocnitele k úpravě plné moci, pokud rozsah zmocnění není dostatečně přesně vymezen; přitom se použije obdobně ustanovení o vadách podání podle § 74 DŘ.

Podle odstavce 3 mohou účinky plné moci vůči správci daně nastat až po odstranění vytýkaných vad a pokud k odstranění vad dojde ve stanovené lhůtě, zůstávají účinky podání učiněného zmocněncem na základě vadné plné moci zachovány.

V odstavci 4 je upraven zánik dosavadní plné moci tzv. konzumací při jejím nahrazení novou plnou mocí v případě, kdy si zmocnitel zvolí nového

Nahrávám...
Nahrávám...