dnes je 17.6.2024

Input:

§ 30 ZDNV Solidární daňová povinnost

10.10.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

5.1.2.1.1.2
§ 30 ZDNV Solidární daňová povinnost

Ing. Věra Engelmannová

Úplné znění

Ustanovení související k § 30 ZDNV

  • Zákonné opatření Senátu č. 340/2012 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (ZDNV)

    • - § 1
    • - § 41
  • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ()

    • - § 30
Komentář

Komentář k § 30 ZDNV

V § 30 ZDNV je nově zavedena solidární daňová povinnost, která se uplatní na případy, ve kterých jsou poplatníci povinni plnit daňovou povinnost společně a nerozdílně. Správce daně může v těchto případech požadovat úhradu daně po kterémkoliv z poplatníků. Na základě tohoto ustanovení jsou povinni společně a nerozdílně plnit daňovou povinnost ti poplatníci, u kterých nelze určit velikost jejich podílů na nemovité věci. Nejčastěji je nemovitá věc nabývaná do společného jmění manželů. V daňovém řízení bude za oba manžele jednat jeden z nich, bude na rozdíl od zákona platného do 31. 12. 2013, podle kterého byl každý z manželů samostatným poplatníkem, podávat jedno daňové přiznání. Uvedená úprava se ovšem týká pouze majetku ležícího ve společném jmění manželů (SJM). Pokud by byly převáděny/nabývány nemovité věci ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů a zároveň ležící v SJM, budou se podávat dvě daňová přiznání – jedno podává manžel vlastnící nemovité věci ve výlučném vlastnictví a druhé jeden z manželů, podle jejich uvážení, jako společný zmocněnec. Změna v osobě poplatníka v § 1 ZDNV, která byla provedena na konci legislativního

Nahrávám...
Nahrávám...