dnes je 15.4.2024

Input:

331 - Zaměstnanci

8.3.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

331 – Zaměstnanci

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde dluhy z pracovněprávních vztahů včetně pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění k zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám (s výjimkou dluhů ke společníkům ze závislé činnosti), a jejich zúčtování. Podle jednotlivých zaměstnanců (fyzických osob) se vedou mzdové listy.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pracovní cesty a cestovní náhrady, Stravování zaměstnanců, Používání osobních ochranných pracovních prostředků, Firemní majetek soukromě používaný zaměstnanci, Škody, Bezúročné zápůjčky zaměstnancům, Vzdělávání zaměstnanců

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 11, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

JUD

Rozvaha: Pasiva: C.II.8.3. – Závazky k zaměstnancům

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Zúčtování hrubých mezd zaměstnanců 521 331 ČÚS 019
ČÚS 017
2. VZ Vyúčtování příspěvků zaměstnanců na sociální a zdravotní pojištění 331 336
3. VZ Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti – předpis 331 342
4. VZ Zaúčtované srážky z mezd ve prospěch jiných fyzických nebo právnických osob 331 379
5. P,
Výplata čisté mzdy 331 211, 
221

6. VZ Zaúčtování nároku na refundace mezd od jiných účetních jednotek 315 331
7. VZ Zaúčtované částky náhrad za manka a škody, pokud jsou hrazeny srážkou ze mzdy 331 335 Předpis manka, škody 335/648.
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
8. VZ Náhrady mzdy ve dnech dočasné pracovní neschopnosti (vyplácí zaměstnavatel) 521 AÚ 331 Bez odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Poznámka:

Od 1. 1. 2021 je zrušena

Nahrávám...
Nahrávám...