Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na straně Dal účtu se zachycují dluhy ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k příslušným institucím, jak ze zákonné výše, tak z dobrovolného plnění, souvztažně do nákladů na účet 52x u částek hrazených zaměstnavatelem nebo na účet 331 – Zaměstnanci u částek hrazených zaměstnanci. Na straně MD účtu se zachycují nároky na výplaty sociálních dávek se souvztažnými zápisy příslušných účtů dluhů vůči zaměstnancům z pracovněprávních vztahů. Analytické účty jsou členěny podle jednotlivých zdravotních pojišťoven a na závazky ke správě sociálního zabezpečení.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování


§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 11, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

JUD

Rozvaha: Aktiva: C.II.2.4.2. – Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, Pasiva: C.II.8.4. – Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Předpis jednotlivých částí sociálního a zdravotního pojištění, hrazeného:    ČÚS 017  
a) zaměstnavatelem  524  336 AÚ  ČÚS 019  
b) zaměstnancem  331  336 AÚ   
c) společníkem a členem družstva  366  336 AÚ   
d) v případě individuálního podnikatele  526  336 AÚ   
2.  VZ  Zúčtování příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění a penzijní pojištění zaměstnanců, společníků a členů družstev při závislé činnosti  525  336 AÚ,
379  
Náklad může být daňově neuznatelný – podrobněji u účtu  525.  
3.  BÚ  Úhrada dluhu k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění  336 AÚ  221   
4.  VZ,
BÚ  
Pokuta, penále za nesplnění povinností dle příslušných zákonů:    ČÚS 019, § 25 odst. 1 písm. f) ZDP 
  • předpis

 
545  336 AÚ   
  • úhrada

 
336 AÚ  221   

Poznámka


Pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti

Sazby pojistného na sociální zabezpečeni v roce 2020 u zaměstnavatele činí 24,8 % z vyměřovacího základu, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti (hradí zaměstnavatel z vyměřovacího základu).

U zaměstnance činí pojistné na sociální zabezpečení, které se sráží zaměstnanci, 6,5 % z vyměřovacího základu.

Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální pojištění v roce 2020 je 1 672 080 Kč.

Výše minimálních