dnes je 9.8.2020

Input:

336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

16.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na straně Dal účtu se zachycují dluhy ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k příslušným institucím, jak ze zákonné výše, tak z dobrovolného plnění, souvztažně do nákladů na účet 52x u částek hrazených zaměstnavatelem nebo na účet 331 – Zaměstnanci u částek hrazených zaměstnanci. Na straně MD účtu se zachycují nároky na výplaty sociálních dávek se souvztažnými zápisy příslušných účtů dluhů vůči zaměstnancům z pracovněprávních vztahů. Analytické účty jsou členěny podle jednotlivých zdravotních pojišťoven a na závazky ke správě sociálního zabezpečení.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 11, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

JUD

Rozvaha: Aktiva: C.II.2.4.2. – Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, Pasiva: C.II.8.4. – Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

                   
Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Předpis jednotlivých částí sociálního a zdravotního pojištění, hrazeného: ČÚS 017
a) zaměstnavatelem 524 336 AÚ ČÚS 019
b) zaměstnancem 331 336 AÚ
c) společníkem a členem družstva 366 336 AÚ
d) v případě individuálního podnikatele 526 336 AÚ
2. VZ Zúčtování příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření, soukromé životní pojištění a penzijní pojištění zaměstnanců, společníků a členů družstev při závislé činnosti 525 336 AÚ,
379
Náklad může být daňově neuznatelný – podrobněji u účtu  525.
3. Úhrada dluhu k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 336 AÚ 221
4. VZ,
Pokuta, penále za nesplnění povinností dle příslušných zákonů: ČÚS 019, § 25 odst. 1 písm. f) ZDP
  • předpis

545 336 AÚ
  • úhrada

336 AÚ 221

Pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti

Sazby pojistného na sociální zabezpečeni v roce 2020 u zaměstnavatele činí 24,8 % z vyměřovacího základu, z toho 2,1 % na nemocenské pojištění, 21,5 % na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti (hradí zaměstnavatel z vyměřovacího základu).

U zaměstnance činí pojistné na sociální zabezpečení, které se sráží zaměstnanci, 6,5 % z vyměřovacího základu.

Maximální vyměřovací základ pro