dnes je 23.4.2024

Input:

355 - Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace

27.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

355 – Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde krátkodobé a dlouhodobé pohledávky, například ze zápůjček a úvěrů poskytnutých společníkům obchodní korporace, úrok z prodlení při opožděném splacení peněžitého vkladu společníka ve veřejné obchodní společnosti, v komanditní společnosti či ve společnosti s ručením omezeným a družstvu.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále

§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 58, § 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 017, 019

NUR

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.5.1. – Pohledávky za společníky, C.II.2.4.1. – Pohledávky za společníky *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. P,
Poskytnutí krátkodobé zápůjčky společníkům v obchodní korporaci 355 211, 
221

2. VZ Vyúčtování úroků z prodlení při opoždění při splacení vkladu společníka ve veřejné obchodní společnosti, v komanditní společnosti nebo ve společnosti s ručením omezeným 355 662
3. P,
Příjem úhrady splacené zápůjčky vč. úhrady úroků 211,
221
355
4. P,
BÚ,
VZ
Zúčtování poskytnuté provozní zálohy (závdavku) k vyúčtování společníkům:


a) poskytnutí zálohy (závdavku) 355 211,
221

b) zaúčtování poskytnuté zálohy (závdavku) na základě prokázání účelu 50x,
51x,
1xx
355
Nahrávám...
Nahrávám...