dnes je 6.8.2020

Input:

374 - Pohledávky z pachtu

19.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

374 – Pohledávky z pachtu

Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Propachtovatel zachycuje na tomto účtu pohledávku z pachtu závodu podle § 2349 a násl. NOZ v souladu s ČÚS 011.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Pohledávky po splatnosti, Příslušenství pohledávky, pokuty a penále


§ 25–27 ZoÚ, § 10, § 11, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 011, 017

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.5.4. – Jiné pohledávky, C. II.2.4.6. – Jiné pohledávky *)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
Účtování u propachtovatele (účtování u  pachtýře je na účtu 474):     
1.  VZ  Vyřazení pronajatých předmětů závodu jako celku v ocenění majetku u propachtovatele a uvedeném ve smlouvě a převod do dlouhodobého finančního majetku (případně přímo na pohledávky)  07x,
08x,
069,
069,
069  
01x,
02x,
03x,
07x,
08x  
 
2.  VZ  Převod finančního majetku na pohledávky  374  069   
3.  VZ  Zaúčtování přijatého pachtu, částka podle smlouvy je:     
a) vyšší než odpisy    ČÚS 011  
  • zaúčtování ve výši peněžní úhrady dle smlouvy

 
221  –