dnes je 17.6.2024

Input:

§ 37e Přeměny jiných poplatníků než obchodních korporací

3.10.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

3.1.3.9.38
§ 37e Přeměny jiných poplatníků než obchodních korporací

Ing. Martin Děrgel

Úplné znění

Ustanovení související k § 37e ZDP

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

  • - § 173 až 184
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 21a
  • - § 23 odst. 3
  • - § 24 odst. 2 písm. v)
  • - § 24 odst. 9 a 11
  • - § 30 odst. 10
  • - § 38ma
  • - § 38mb
  • - § 38na
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

  • - § 240 až 240b
Komentář

Komentář k § 37e ZDP

Toto ustanovení reaguje na nárůst množiny poplatníků daně z příjmů právnických osob, kteří nejsou obchodním korporacemi a kteří se mohou přeměňovat (fúze, rozdělení atd.). Tyto změny přišly s nástupem NOZ od 1. 1. 2014 a dopadají zejména na spolky, podílové fondy a fondy penzijní společnosti. V rámci ZDP proto bylo nutné tyto přeměny promítnout do řady ustanovení, která byla doposud koncipována výlučně pro obchodní korporace. S ohledem na tento fakt se pro přeměny poplatníků, kteří nejsou obchodními korporacemi, použije režim přeměn obchodních korporací obdobně.

Výjimkou je speciální společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení ve smyslu § 23a až 23d ZDP, který nelze vztáhnout na přeměny poplatníků, kteří nejsou obchodními korporacemi. Brání tomu příslušná evropská směrnice, která tvoří závazný základ tohoto systému zdanění.

Dodejme, že při přeměně se právnická osoba ruší bez likvidace, protože pak její jmění přechází jako celek na právního nástupce. Za přeměnu se pro tyto účely považuje fúze, rozdělení a změna právní formy. Přičemž § 174 a násl. NOZ nově umožňují přeměňovat se obecně všem právnickým osobám. Výjimka se týká pouze změny právní formy (transformace), pro niž je vyžadováno zvláštní zákonné povolení. Není totiž dost dobře možné připustit, aby se na základě obecné úpravy např. spolek přeměnil na veřejnou obchodní společnost nebo aby se společenství vlastníků jednotek přeměnilo na akciovou

Nahrávám...
Nahrávám...