dnes je 9.6.2023

Input:

384 - Výnosy příštích období

23.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

384 – Výnosy příštích období

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Zachycují se zde příjmy běžného účetního období, jež se týkají výnosů v příštích obdobích, a to konkrétních výnosových účtů v 6. účtové třídě, například nájemné přijaté předem, přijaté předplatné, částky předem přijatých paušálů na zajištění servisních služeb. Zúčtování výnosů příštích období na příslušný účet výnosů se provede v účetním období, s nímž časově rozlišené výnosy věcně souvisejí.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 19 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

NÚR, JUD

Rozvaha: Pasiva: D.2. Výnosy příštích období nebo C.III.2. Výnosy příštích období

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. P,
Příjem běžného účetního období, který s daným účetním obdobím časově a věcně nesouvisí (nájemné přijaté dopředu) 211,
221
384 Současně je znám titul, částka a období.
2. VZ Zúčtování do výnosů v následujících účetních obdobích, se kterými věcně a časově souvisí 384 6xx

Poznámka:

Účetní jednotky mají možnost volby

Nahrávám...
Nahrávám...