dnes je 22.5.2024

Input:

392/2013 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015

č. 392/2013 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015
[zrušeno č. 363/2015 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2013,
kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 308/2011 Sb., k provedení § 38b odst. 3 a § 75 odst. 5 veterinárního zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výši paušální částky nákladů spojených s
a) vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky,
b) prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015.
§ 2
Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu
(1) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 150 Kč.
(2) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním přílohy veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 50 Kč.
§ 3
Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly
Výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015 je stanovena v příloze této vyhlášky.
§ 4
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 26/2012 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly, se zrušuje.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
 
Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 392/2013 Sb.
VÝŠE PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PROVÁDĚNÍM POHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ KONTROLY PRO ROKY 2014 A 2015
Živočišné produkty
 
Vstupující komodita
Parametry zásilky
Poplatek
Produkty živočišného původu a vedlejší produkty živočišného původu
do 6 tun včetně
1 800 Kč / zásilka
do 46 tun včetně
1 800 Kč a za každou započatou tunu nad 6 tun 250 Kč
nad 46 tun
20 000 Kč / zásilka
Živá zvířata
 
Vstupující komodita
Parametry zásilky
Poplatek
Živá zvířata
do 40 000 kusů
1 200 Kč / zásilka
živé ryby
nad 40 000 kusů
1 800 Kč / zásilka
Živá zvířata
do 1 000 kusů
1 200 Kč / zásilka
   a) plazi
   b) obojživelníci
nad 1 000 kusů
1 800 Kč / zásilka
Živá zvířata
   a) psi
 
500 Kč/kus
   b) kočky
   c) fretky
 
Max. 1 800 Kč / zásilka
Živá zvířata
   a) drůbež
   b) násadová vejce
   c) drobná pernatá zvěř
   d) králíci
   e) drobná srstnatá zvěř
 
1 800 Kč / zásilka
Nahrávám...
Nahrávám...