dnes je 27.5.2024

Input:

388 - Dohadné účty aktivní

28.7.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

388 – Dohadné účty aktivní

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují dohadné položky aktivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklou pohledávku, například  pohledávku za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila ke konci rozvahového dne konečnou výši náhrady. Patří sem i výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní období, respektive toto bankovní vyúčtování bylo chybné, jakož i odhad poplatků z licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Zásady pro tvorbu dohadných položek

§ 24, § 25, § 27 ZoÚ, § 10, § 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 017, 019

NÚR, JUD

Rozvaha: Aktiva: C.II.1.5.3. – Dohadné

Nahrávám...
Nahrávám...