dnes je 27.5.2024

Input:

§ 38nc ZDP Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami

26.11.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 6 minut

3.1.4.1.18
§ 38nc ZDP Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami

Ing. Martin Děrgel

Úplné znění

Ustanovení související k § 38nc ZDP

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 23 odst. 7
 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád ()

  • - § 132
  • - § 133
 • Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku (ZOM).

Komentář

Komentář k § 38nc ZDP

Je jasné, že pokud spolu jednají osoby vzájemně ekonomicky, personálně či jinak provázané, dohodnou si smluvní podmínky i hodně jinak, než mezi nezávislými osobami. Nejde samozřejmě o nic nezákonného, ale o přirozený stav, ovšem státu by tím vznikaly významné daňové výpadky. Proto v daních, kde je cena určující, jsou stanovena jistá opatření, aby nadstandardní výhody dohodnuté mezi spojenými osobami neměly pro státní pokladnu nepříznivé dopady. Nejznámějším daňovým dopadem existence spojených osob je zajisté povinnost upravit jejich základ daně o nezdůvodněný rozdíl mezi cenou sjednanou a "cenou obvyklou" (§ 23 odst. 7 ZDP):

 • Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami

 • od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami

  • - v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a 
 • není-li tento rozdíl uspokojivě doložitelný,

 • upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl.

Nelze-li určit cenu "obvyklou" mezi nespojenými osobami, použije se cena určená podle ZOM. Pro určité situace anebo aktéry stanoví § 23 odst. 7 ZDP mírnější daňový test ceny obvyklé, nebo jej neuplatňuje.

Příklady

Příklad – Zdůvodnění cenového rozdílu

Dvě "spojené osoby" – pronajímatel A, nájemce B – uzavřely smlouvu o pronájmu nákladního auta. Pořizovací cena vozidla (evidovaná u firmy A) byla 2 miliony Kč a měsíční nájemné bylo sjednáno na 10 000 Kč.

Správce daně při kontrole nájemní smlouvu napadl, když zjistil, že jiným (nespojeným) osobám firma A obdobná vozidla pronajímá za cca 30 000 Kč měsíčně. Vyzval proto pronajímatele (A), aby uspokojivě doložil ekonomický důvod rozdílu cen za nájem vozidla mezi spojenou osobou (B) a nespojenými osobami. Pokud by to poplatník nedokázal, musel by o tento "bezdůvodný" rozdíl zvýšit základ daně, tedy o cca 20 000 Kč měsíčně.

Pronajímatel (A) ovšem správci daně zdůvodnil rozdíl ve výši nájemného tím, že se v daném případě jedná o značně poruchové vozidlo, s jehož pronajímáním byly trvalé potíže. Což doložil výpisem z evidence pronajímání svého vozového parku, kde předmětné vozidlo bylo pronajímáno nejméně, a přitom ale nejčastěji u něj nájemci uplatňovali reklamace z důvodu jeho poruch a návazný požadavek na smluvně zavázané bezplatné přistavení náhradního vozidla. Nájemce B o tomto špatném technickém stavu vozidla věděl a akceptoval jej. Mimo jiné proto,

Nahrávám...
Nahrávám...