dnes je 17.6.2024

Input:

§ 38z ZDP - Prokázání příjmů

8.12.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

3.1.4.1.29
§ 38z ZDP – Prokázání příjmů

Ing. Martin Děrgel

Úplné znění

Ustanovení související k § 38z ZDP

 • Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)

  • - § 74 a násl. – Vady podání
  • - § 98 – Pomůcky a sjednání daně
  • - § 167 a násl. – Zajištění daní
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP)

  • - § 38za – Stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem
Komentář

Komentář k § 38z ZDP

Co je ústředním cílem Novely (č. 321/2016 Sb.), resp. zákona o prokazování původu majetku: zjištění a případné zdanění dodatečného příjmu, který poplatník nepřiznal, ale evidentně jej musel nabýt, jinak nemohl oplývat tak vysokou hodnotou majetku, spotřebou a dalšími výdaji. Předmětem dodatečného zdanění tedy nebude přírůstek majetku, ale zatajený či opomenutý příjem, který se projevil jako nárůst majetku (vlastnictví) poplatníka nebo jeho vyšší spotřebou (konzumací získaných statků, případně jiným prospěchem) anebo jiným vydáním neodpovídajícím tvrzenému příjmu. Tento cíl přitom postihuje poplatníky daně z příjmů osob jak fyzických tak i právnických, a to nejen z řad rezidentů ČR, ale rovněž nerezidentů (v jejich případě ale samozřejmě podléhají zdanění v Česku jen příjmy ze zdrojů na našem území, s přihlédnutím k mezinárodním daňovým smlouvám).

Novela "útočí" hlavně na zatajené příjmy, které budou zjišťovány na základě individuálního přístupu kombinujícího vyhledávací činnost správce daně a dialog s poplatníkem, který je v tomto ohledu zatížen důkazním břemenem. Doposud správci daně získávají informace ohledně příjmů poplatníků třemi způsoby:

 1. Tvrzení poplatníka; tj. zejména formou daňového přiznání, kde se ale uvádějí pouze zdanitelné příjmy.
 2. Oznámení o osvobozených příjmech fyzických osob přesahujících 5 milionů Kč podle § 38v ZDP.
 3. Nástroje vyhledávací a kontrolní činnosti podle § 74 a násl. DŘ: místní šetření, tzv. postup k odstranění pochybností a daňová kontrola, dále informace z rejstříků a evidencí, od orgánů veřejné moci příp. odjinud.

Odhalení nezdaněných příjmů je ale pouze první – byť stěžejní – krok, na který musí navazovat nástroje sloužící ke zdanění zatajených příjmů, jaké možnosti v tomto směru měla finanční správa před Novelou (č. 321/2016 Sb.):

 1. zajištění daně (§ 167 a násl. DŘ) jakožto
Nahrávám...
Nahrávám...