dnes je 17.6.2024

Input:

§ 39b PVZÚ Další informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky a střední účetní jednotky

6.5.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

10.1.2.4.3
§ 39b PVZÚ Další informace v příloze v účetní závěrce velké účetní jednotky a střední účetní jednotky

Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda

Úplné znění

Ustanovení související k § 39b PVZÚ

  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů

    • - § 18 a násl. – účetní závěrka
Komentář

Komentář k § 39b PVZÚ

Ustanovení se týká velkých a středních účetních jednotek, které uvádějí v příloze informace uvedené v ustanoveních:

  • Základní informace v příloze v účetní závěrce (§ 39 PVZÚ).

  • Další informace v příloze v účetní závěrce (§ 39b PVZÚ).

Velké účetní jednotky, jak bude uvedeno dále, uvádějí ještě informace obsažené v ustanovení:

  • Doplňující informace v příloze v účetní závěrce (§ 39c PVZÚ).

Základ body ustanovení § 39b PVZÚ, které se týká dalších informací pro velké a střední účetní jednotky – zejména:

  • název a sídlo konsolidovaných účetních jednotek nebo přidružených účetních jednotek s uvedením výše podílu na základním kapitálu, výši jejich vlastního kapitálu a výsledku hospodaření z účetní závěrky za poslední účetní období; tyto

Nahrávám...
Nahrávám...