dnes je 22.5.2024

Input:

§ 40 až 43 PVZÚ

10.5.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

10.1.2.5.1
§ 40 až 43 PVZÚ

Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda

Úplné znění

Ustanovení související k § 40 až 43 PVZÚ

  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - zejména

    • - § 18 a násl.
Komentář

Komentář k § 40 až 43 PVZÚ

O stavu peněžních prostředků ve firmě informuje sestavená rozvaha, jde o stav peněžních prostředků k datu (k okamžiku) sestavení tohoto výkazu. O pohybu peněžních prostředků, případně peněžních ekvivalentů (za interval), informuje přehled o peněžních tocích (cash flow). Přehled o peněžních tocích informuje o pohybu peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za určitý časový interval.

Při sestavování přehledu je třeba především podchytit přehled operací, jimiž se stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na jedné straně zvýšil a na druhé straně snížil, a dále každý tento pohyb zatřídit do tří sektorů:

  • provozní,

  • investiční,

  • finanční.

Provozní činností se rozumí základní výdělečná činnost a ostatní činnosti firmy, které nelze zahrnout mezi investiční nebo finanční činnosti.

Investiční činností se rozumí pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku z titulu prodeje, event. činnost související s poskytováním úvěrů, zápůjček a výpomocí, které nejsou považovány za provozní činnost.

Finanční činnosti jsou zobrazovány takovými účetními případy, které mají za následek změny ve velikosti a složení vlastního kapitálu a změny dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků (zejména z titulu přijatých úvěrů a zápůjček).

Sestavování přehledu o peněžních tocích

Přehledy mohou mít různou formu a obsahovou náplň. Zpravidla lze tyto přehledy sestavovat:

  • přímou metodou, tj. přehled sestavovaný na základě toků

Nahrávám...
Nahrávám...