dnes je 1.6.2020

Input:

429 - Neuhrazená ztráta minulých let

15.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

429 – Neuhrazená ztráta minulých let

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tento účet se převádí ztráta z předchozího účetního období, o které rozhodla valná hromada podle společenské smlouvy nebo stanov účetní jednotky, že bude pokryta ziskem v následujících účetních obdobích nebo bude požadována její úhrada společníky (akcionáři).

Směrnice: Statut účetní jednotky, Režim statutárních fondů, Rozdělení zisku


§ 24 až § 27 ZoÚ, § 15, § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 012, 018

NÚR, KDP

Rozvaha: Pasiva: A.IV.1. – Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
1.  VZ  Převod záporného výsledku hospodaření do neuhrazené ztráty minulých let  429  431  Účtuje se na základě zápisu z rozhodnutí valné hromady, která tímto zápisem zpravidla schválila účetní závěrku za účetní období a rozhodla o rozdělení výsledku hospodaření za účetní období.
ČÚS 018  
2.  VZ  Úhrada ztráty minulých let:    Účtuje se na základě zápisu z rozhodnutí valné hromady.