dnes je 27.5.2024

Input:

478 - Dlouhodobé směnky k úhradě

1.6.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

478 – Dlouhodobé směnky k úhradě

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují směnky vlastní nebo akceptované směnky cizí při jejich použití k uspokojení dluhů vůči dodavateli, kde směnečný dluh pro účetní jednotku je delší než 1 rok.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Dluhy po splatnosti, Cenné papíry a podíly

§ 25–27 ZoÚ, § 17, 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 006, 018

Rozvaha: Pasiva: C.I.5. – Dlouhodobé směnky k úhradě, C.II.5.– Krátkodobé směnky k úhradě*)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Vystavení směnky vlastní nebo akceptace směnky cizí určené k uspokojení dluhu vůči dodavateli: 

Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový, ve znění p. p.
a) dluh 321,
476


b) směnečná hodnota 478
c) úrok 562 Úroky je nutné časově rozlišovat.
2. BÚ,
P
Zaplacení směnky (úhrada) 478 221,
211

3. VZ Přepočty dluhů ze směnek v cizích měnách v průběhu účetního období (při zaplacení) a k rozvahovému dni: 

ČÚS 006,
§ 60 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
a) kurzová ztráta 563 478
b) kurzový zisk 478 663

Poznámka:

*) Při vykazování dlouhodobých směnek

Nahrávám...
Nahrávám...