dnes je 22.5.2024

Input:

§ 49 DŘ Doručování veřejnou vyhláškou

15.9.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

8.3.3.4.1
§ 49 DŘ Doručování veřejnou vyhláškou

Ing. Jiří Vychopeň

Úplné znění

Ustanovení související k § 49 DŘ

  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (SŘ)

    • - § 25
    • - § 26
Komentář

Komentář k § 49 DŘ

V odstavci 1 jsou vymezeny případy, kdy se písemnost týkající se správy daní doručuje veřejnou vyhláškou. Při tomto způsobu doručování je v souladu s obecnou právní úpravou doručování veřejnou vyhláškou podle § 25 SŘ adresátovi (adresátům) umožněno vyzvednout si doručovanou písemnost na základě zveřejnění informace o tom, že je po stanovenou dobu připravena u správce daně k vyzvednutí.

Podle odstavce 2 je správce daně povinen veřejnou vyhlášku vyvěsit na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a zároveň ji musí zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ve veřejné vyhlášce musí být uvedeno místo uložení písemnosti. V § 26 odst. 1 SŘ je stanoveno, že úřední deska, kterou podle tohoto ustanovení

Nahrávám...
Nahrávám...