dnes je 17.6.2024

Input:

§ 49 PVZÚ Způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících

25.5.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

10.1.4.3
§ 49 PVZÚ Způsoby oceňování zásob a vymezení nákladů s jejich pořízením souvisejících

Ing. Zdenka Cardová a Ing. Jindřich Carda

Úplné znění

Ustanovení související k § 49 PVZÚ

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů

  • - § 25 a 26 – Způsoby oceňování
 • Český účetní standard pro podnikatele č. 015 – Zásoby

Komentář

Komentář k § 49 PVZÚ

Odstavec (1) vymezuje náklady, které souvisí s pořízením zásob a které nikoliv.

Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména:

 • přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou,

 • provize, clo a pojistné.

Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména:

 • úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení,

 • kursové rozdíly,

 • smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.

Další náklady související s pořízením zásob stanovené v odstavci (2), které zvyšují ocenění zásob, jsou náklady na úpravy skladovaného materiálu nebo zboží. Zásoby předané mimo účetní jednotku k jejich úpravám musí být účtovány na analytických účtech s uvedením místa uložení.

V odstavci (3) jsou vymezeny možnosti ocenění stejného druhu zásob pořízených za různou cenu při jejich vyskladnění s odvoláním na zákon o účetnictví, který připouští možnost použít i ocenění cenou, která vyplyne z ocenění jejich úbytků

 • cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem nebo

 • způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku majetku se použije jako první cena pro ocenění úbytku majetku.

Současná účetní právní úprava oceňování zásob při jejich vyskladnění umožňuje následující čtyři varianty oceňovacích technik:

 1. oceňování ve skutečných pořizovacích cenách,
 2. oceňování váženým aritmetickým průměrem (vážený aritmetický průměr se počítá nejméně jednou za měsíc),
 3. oceňování metodou FIFO
Nahrávám...
Nahrávám...