dnes je 18.6.2024

Input:

§ 54 ZDNV Zvláštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti

20.10.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

5.1.3.2
§ 54 ZDNV Zvláštní ustanovení o vzniku daňové povinnosti

Ing. Věra Engelmannová

Úplné znění

Ustanovení související k § 54 ZDNV

  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

    • - § 548 NOZ
    • - § 551 až 554 NOZ – zdánlivé právní jednání
    • - § 574 až 588 NOZ
    • - § 1793 NOZ – neúměrné zkrácení
Komentář

Komentář k § 54 ZDNV

Jde o skutečnosti, které jsou v době svého vzniku považovány za platné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, ačkoli jím v důsledku různých právních vad ve skutečnosti nejsou, a dále o taková nabytí vlastnického práva k nemovité věci, jejichž právní účinky v důsledku různých skutečností později zaniknou (a na něž se v případech, kdy má tento zánik účinky ex tunc, tj. od počátku, zpětně hledí, jako by o nabytí vlastnického práva k nemovité věci nikdy nešlo).

Odstoupení od smlouvy – podle § 2004 odst. 1 NOZ se odstoupením od smlouvy závazek zrušuje ex tunc. Z tohoto zpětného pohledu tedy nešlo o nabytí vlastnického práva k nemovité věci, jež je předmětem daně, a proto se zakládá daňová povinnost přímo pro daný případ.

Zdánlivé nebo neplatné právní jednání = zdánlivé právní jednání je pojem nově zavedený novým v § 551 a násl. NOZ, který pod něj zahrnuje případy, kdy chybí vůle jednající osoby, není zjevně projevena vážná vůle nebo nelze pro neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit obsah jednání ani výkladem. Na rozdíl od dosavadního občanského zákoníku, který dané vady vůle a projevu sankcionuje absolutní neplatností, nejde podle nového občanského zákoníku vůbec o právní jednání; proto termín "zdánlivé".

Nahrávám...
Nahrávám...