Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

582 - Změna stavu polotovarů

7.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

582 – Změna stavu polotovarů

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová


Na tomto účtu se zachycují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob A nebo B přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby – polotovarů, popřípadě změna stavu vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob polotovarů ke konci a k počátku účetního období, popřípadě měsíce, čtvrtletí či pololetí. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1.

Polotovary jsou odděleně evidované produkty, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásoby – vlastní výroby


§ 25–27 ZoÚ, § 9, § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 007, 015, část 3.10. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: B. – Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

NUR

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení 
Účtování zásob polotovarů – způsobem A    ČÚS 015  
1.  S,
VZ,
PF,
P  
Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku  5xx  různé účty   
2.  S  Zaúčtování přírůstku polotovarů v ocenění podle kalkulace ve vlastních nákladech převodem z nedokončené výroby  581
122  
121
582  
§ 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 odst. 1 písm. d) ZoÚ
§ 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ 
3.  S  Úbytek zásob polotovarů při převodu do dalšího výrobního stupně nebo při prodeji v ocenění ve vlastních nákladech  582  122  § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb. 
4.  P,
VF  
Tržba z prodeje polotovarů:     
a) za hotové  211  601   
b) na fakturu  311  601   
5.  S  Ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob  582  122  ČÚS 007  
6.  S  Manko nad normu přirozených úbytků, nebo pokud norma není, způsobená škoda  549  122