dnes je 14.7.2020

Input:

582 - Změna stavu polotovarů

7.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

582 – Změna stavu polotovarů

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob A nebo B přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby – polotovarů, popřípadě změna stavu vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob polotovarů ke konci a k počátku účetního období, popřípadě měsíce, čtvrtletí či pololetí. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1.

Polotovary jsou odděleně evidované produkty, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Zásoby – vlastní výroby

§ 25–27 ZoÚ, § 9, § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 007, 015, část 3.10. ČÚS 019

Výkaz zisku a ztráty: B. – Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

NUR

               
Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Účtování zásob polotovarů – způsobem A ČÚS 015
1. S,
VZ,
PF,
P
Účtování náběhu nákladů na výrobu v průběhu roku 5xx různé účty
2. S Zaúčtování přírůstku polotovarů v ocenění podle kalkulace ve vlastních nákladech převodem z nedokončené výroby 581
122
121
582
§ 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 odst. 1 písm. d) ZoÚ
§ 25 odst. 5 písm. c) ZoÚ
3. S Úbytek zásob polotovarů při převodu do dalšího výrobního stupně nebo při prodeji v ocenění ve vlastních nákladech 582 122 § 22 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
4. P,
VF
Tržba z prodeje polotovarů:
a) za hotové 211 601
b) na fakturu 311 601
5. S Ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 582 122 ČÚS 007