dnes je 17.6.2024

Input:

§ 6 ZDNV Věcná osvobození ve veřejnoprávní oblasti

7.11.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

5.1.1.3.1
§ 6 ZDNV Věcná osvobození ve veřejnoprávní oblasti

Ing. Věra Engelmannová

Úplné znění

Komentář

Komentář k § 6 ZDNV

Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva členským státem Evropské unie, tedy i Českou republikou.

Mezi tyto případy je možné zahrnout nabytí prostřednictvím organizačních složek státu i prostřednictvím státní organizace jednající svým jménem např. příspěvková organizace nebo státní podnik. Tato úprava v podstatě částečně odpovídá osvobození od daně z převodu nemovitostí zakotvenému v § 20 odst. 3 ZDDP platného do 31. 12. 2013. Na rozdíl od daně z převodu nemovitostí ovšem v § 6 ZDNV není zapracováno osvobození od daně z nemovitých věcí v případech převodu nebo přechodu nemovitých věcí z majetku státu. V důsledku změn, ke kterým došlo v souvislosti s legislativním procesem, kdy do osoby poplatníka byl oproti původnímu návrhu zákona v zákonném opatření zapracován u kupní nebo směnné smlouvy primárně převodce, nebyla tato změna důsledně zohledněna v zákonném opatření. Proto v případech úplatných převodů nemovitých věcí, kdy převodcem bude Česká republika a nebude ve smlouvě zakotveno ujednání, že poplatníkem je nabyvatel, bude poplatníkem Česká republika a s přihlédnutím ke shora uvedenému, nebude možné uplatnit osvobození podle § 6 ZDNV. Osvobození bude možné přiznat pouze tehdy, pokud budou nemovité věci nabývány do vlastnictví České republiky.

Podle § 6 odst. 1 písm. b) ZDNV je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno nabytí nemovitých věcí jinými státy, jsou-li poplatníkem daně, a to za předpokladu, že je zaručena vzájemnost. To znamená, bude-li tento jiný stát osvobozovat od daně z nabytí nemovitých věcí či od obdobné daně Českou republiku, poté bude tento stát v České republice osvobozen od daně z nabytí nemovitých věcí. Tyto případy se v praxi vyskytují celkem ojediněle.

Od daně z nabytí nemovitých věcí je osvobozeno nabytí vlastnického práva k nemovité věci územním samosprávným celkem, došlo-li k nabytí vlastnického práva k nemovité věci v souvislosti se změnou jeho území nebo v souvislosti se zánikem právnické osoby zřízené nebo

Nahrávám...
Nahrávám...