dnes je 24.5.2024

Input:

641 - Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

5.5.2017, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence valutových a devizových operací, Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

§ 25–28 ZoÚ, § 6, § 7, § 10, § 11 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, část 4.5. ČÚS 019

JUD

Výkaz zisku a ztráty: III.1. – Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VF,
P
Tržba za prodaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek – prodej na fakturu, v hotovosti 311
315
335
35x
211
641
2. VZ Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku při prodeji:


a) vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z evidence ve vstupní ceně 07x 01x
b) převod zůstatkové ceny do nákladů 541 07x
3. VZ Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku při prodeji:


a) vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z evidence ve vstupní ceně 08x 02x
b) převod zůstatkové ceny do nákladů 541 08x Při prodeji části dlouhodobého majetku musí dojít i k částečnému vyřazení majetku, zaúčtuje se jen odpovídající část zůstatkové ceny do nákladů.
4. VZ Vyřazení dlouhodobého hmotného neodpisovaného majetku při prodeji 541 03x § 24 odst. 2 písm. t) ZDP

Poznámka:

Daňově uznatelná do výše příjmů z prodeje jednotlivého majetku

Nahrávám...
Nahrávám...