dnes je 15.7.2024

Input:

88/2005 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, ve znění účinném k 1.1.2012

č. 88/2005 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, ve znění účinném k 1.1.2012
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
26/2011 Sb.m.s.
(k 1.1.2012)
mění čl. 24 a čl. 26, ruší protokol
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. listopadu 2004 byla v Praze podepsána Smlouva mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku.
Se Smlouvou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky Smlouvu ratifikoval.
Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 28 odst. 1 dne 27. června 2005 a její ustanovení se budou provádět v souladu se zněním odstavce 1(1) a 1(2) téhož článku.
Dnem, kterým se začne provádět tato smlouva, přestanou být platná a přestanou se provádět ve vztazích mezi Českou republikou a Srbskem a Černou Horou ustanovení Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federativní republikou Jugoslávie o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané v Praze dne 2. listopadu 1981 a vyhlášené pod č. 99/1983 Sb.
Anglické znění Smlouvy a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD
SMLOUVA
MEZI
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY
A
RADOU MINISTRŮ SRBSKA A ČERNÉ HORY
O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
A
RADA MINISTRŮ SRBSKA A ČERNÉ HORY,
přejíce si uzavřít smlouvu o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku,
se dohodly takto:
Článek 1
OSOBY, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
Tato smlouva se vztahuje na osoby, které jsou rezidenty jednoho nebo obou smluvních států.
Článek 2
DANĚ, NA KTERÉ SE SMLOUVA VZTAHUJE
1. Tato smlouva se vztahuje na daně z příjmu a z majetku ukládané jménem každého ze smluvních států nebo jeho nižších správních útvarů nebo místních úřadů, ať je způsob vybírání jakýkoli.
2. Za daně z příjmu a z majetku se považují všechny daně vybírané z celkového příjmu, z celkového majetku nebo z částí příjmu nebo majetku, včetně daní ze zisků ze zcizení movitého nebo nemovitého majetku, daní z celkového objemu mezd či platů vyplácených podniky a rovněž daní z přírůstku majetku.
3. Současné daně, na které se Smlouva vztahuje, jsou zejména:
(1)  v Srbsku a Černé Hoře:
-  daň ze zisku;
-  daň z příjmů;
-  daň z majetku;
-  daň z příjmu z mezinárodní dopravy;

(dále nazývané „srbská a černohorská daň”);
(2)  v České republice:
-  daň z příjmů fyzických osob;
-  daň z příjmů právnických osob;
-  daň z nemovitostí;

(dále nazývané „česká daň”).
4. Smlouva se bude rovněž vztahovat na jakékoliv daně stejného nebo v zásadě podobného druhu, které budou ukládány po datu podpisu Smlouvy vedle nebo místo současných daní. Příslušné úřady smluvních států si vzájemně sdělí veškeré podstatné změny, které budou provedeny v jejich daňových zákonech.
Článek 3
VŠEOBECNÉ DEFINICE
1. Pro účely této smlouvy:
(1)  výrazy „jeden smluvní stát” a „druhý smluvní stát” označují, podle
Nahrávám...
Nahrávám...