dnes je 3.7.2022

Input:

§ 9 ZDS

23.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.3.2
§ 9 ZDS

Ing. Karel Janoušek

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční (ZDS)

  • - § 2 – předmět daně
  • - § 3 – osvobození od daně
  • - § 6 – sazby daně
  • - § 8 – vznik a zánik daňové povinnosti
  • - § 11 – zaokrouhlování
Komentář

Komentář k § 9 ZDS

Daň činí v zásadě 1/12 roční sazby daně, příp. roční sazby daně snížené nebo zvýšené, za každý kalendářní měsíc, ve kterém bylo příslušné vozidlo předmětem daně. Pro určení výše daně je tak nezbytné stanovit správně dobu, po kterou bylo vozidlo ve zdaňovacím období předmětem daně (§ 2 a § 8 ZDS), správně určit základ daně (§ 5 ZDS) a použít správnou roční sazbu daně, příp. sníženou nebo zvýšenou roční sazbu daně (§ 6 ZDS).

Při použití denní sazby daně se daň stanoví jako součin denní sazby daně (25 Kč/den) a počtu kalendářních dnů, ve kterých byl příslušný osobní automobil předmětem daně. Do počtu těchto dnů se

Nahrávám...
Nahrávám...