dnes je 24.5.2024

Input:

Aktivace dlouhodobého majetku

19.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Aktivace dlouhodobého majetku

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Právní úprava
Právní úprava:

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

  • § 3 odst. 1 – Účetní jednotky účtují o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí...

  • § 25 – Problematika oceňování

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  • § 47 – Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

 • ČÚS pro podnikatele

  • č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

  • č. 019 – Náklady a výnosy

Popis operace:

Vlastní činností je možné pořídit nejenom zásoby, ale v některých firmách i dlouhodobý majetek, a to jak hmotný, tak i nehmotný. S výrobou dlouhodobého majetku jsou stejně jako v případě zásob spojené náklady, které nesmí jednorázově ovlivnit výsledek hospodaření běžného účetního období. Dlouhodobý majetek vyráběný ve vlastní režii musí (stejně jako jakkoliv jinak pořizovaný dlouhodobý majetek) systematicky vstupovat do výsledků hospodaření v několika účetních obdobích pomocí odpisů (samozřejmě za předpokladu, že jde o majetek odpisovaný).

Majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Zákon o účetnictví stanoví, že vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a u nehmotného majetku kromě pohledávek vytvořeného vlastní činností jsou

 • přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost,

 • popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti.

Do přímých nákladů se zahrnuje pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou nebo jinou činností.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Vznik řady různých nákladů souvisejících s pořizováním dlouhodobého majetku vlastní činností   5xx AÚ   Závazky
Peníze   
2.   Aktivace dlouhodobého hmotného majetku   042 AÚ   588 AÚ   
3.   Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku   041 AÚ   587 AÚ   

Účetní doklady:

Aktivaci dlouhodobého majetku účtujeme podle různých interních dokladů, které mohou mít podobu i např. vnitropodnikové faktury. Každá účetní jednotka stanoví sama konkrétní formu takového účetního dokladu ve vnitřních účetních předpisech.

Analytické účty:

Analytické účty stanoví účetní jednotka podle svých vlastních potřeb. Lze předpokládat např. nutnost rozlišovat

Nahrávám...
Nahrávám...