dnes je 15.7.2024

Input:

Aktuální informace - 5. část (změny v pojistných a dalších předpisech)

12.2.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

Aktuální informace – 5. část (změny v pojistných a dalších předpisech)

RNDr. Ivan Brychta

Vybrané změny v pojistných zákonech

Změny v pojistných zákonech od roku 2015 jsou součástí zákona č. 267/2014 Sb.

Změny u sociálního pojištění

V zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení (ZPSZ), dochází k úpravě:

  • ustanovení § 5 odst. 2 ZPSZ, když se vypustily stávající výjimky z toho, co se nezahrnuje do vyměřovacího základu, a to odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích a pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance,

  • ustanovení § 7 a § 9 ZPSZ a dalších, když se ruší alternativní možnost pro zaměstnavatele s nižším průměrným počtem zaměstnanců než 26 hradit vyšší pojistné (o 1 %) výměnou za to, že jim správa sociálního zabezpečení bude refundovat polovinu vyplacené náhrady mzdy podle § 192 ZP.

K pojistnému na sociální pojištění doplňme, že zákonodárci zrušili povinnost činit podání pouze elektronicky, a to jak pro zaměstnavatele, tak pro OSVČ (ta měla od roku 2015 platit, ale nebude).

Změny u zdravotního pojištění

V zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (ZPZP), dochází mj. k následujícím úpravám:

  • vyměřovací základ zaměstnance v § 3 ZPZP je přizpůsoben úpravě v ZPSZ, vč. výjimek, tj. toho, co se do vyměřovacího základu nezahrne; podle důvodové zprávy se tím zároveň řeší případy, kdy zaměstnavatel sice odvádí daň z příjmů zaměstnance v jiném členském státu EU, ale je povinen odvádět zdravotní pojištění v České republice,

  • ze zákona je definitivně odstraněno zastropování odvodů pojistného (dosud byla neaplikace maximálního vyměřovacího základu řešena v § 3d ZPZP pouze na roky 2013 až 2015).

Výše průměrné mzdy

Vyhláškou č. 208/2014 Sb. byl zveřejněn všeobecný vyměřovací základ za rok 2013 a přepočítací koeficient pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013. V důsledku toho dochází pro rok 2015 ke zvýšení průměrné mzdy z 25 942 Kč na 26 611 Kč.

To má od roku 2015 vliv mimo jiné na výpočet solidárního zvýšení daně (zvýšené hranice viz Aktuální informace 1. část). V oblasti pojistného se zvýšení projeví na minimální a maximální výši záloh na

Nahrávám...
Nahrávám...