dnes je 17.6.2024

Input:

Aktuální informace z oblasti DPH

1.10.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2015.19.1
Aktuální informace z oblasti DPH

Ing. Olga Hochmannová

Evropská komise již od r. 2011 avizuje práci na novém systému DPH, který by měl být podle vyjádření Komise jednodušší, efektivnější a odolnější k daňovým podvodům.

Komise přislíbila jednak provést několik dílčích opatření, kterými by stávající systém DPH zjednodušila pro podnikatele, a dále revidovat pravidla intrakomunitárního obchodu tak, aby byl vytvořen tzv. konečný režim pro intrakomunitární obchodování (dosavadní pravidla obchodování mezi subjekty z členských států byla vytvořena jako tzv. "přechodná úprava zdanění obchodu mezi členskými státy", viz např. čl. 28a Šesté směrnice Rady – pozn. aut.). Kromě toho Komise opakovaně vyjadřuje záměr napomáhat členským státům v boji proti daňovým podvodům v oblasti DPH.

Základní obrysy zamýšlených změn v oblasti DPH jsou následující:

Zjednodušit pravidla DPH a lépe sladit jejich uplatňování v členských státech

Zefektivnit výběr DPH

Napomáhat boji proti daňovým podvodům v oblasti DPH

1. Jednodušší pravidla DPH – snadnějšímu uplatňování DPH by měly dle Komise napomoci následující kroky:

- sjednocení pravidel DPH do jednoho právního předpisu, tím by měl být "Kodex DPH",

- rozšíření principu jednoho správního místa (one stop shop) tak, aby osoby povinné k dani mohly jednat se zástupci daňové správy jen z jednoho členského státu

- lepší sladění právní úpravy DPH a sjednocení povinností v oblasti DPH v jednotlivých členských státech, a to i v oblasti vybraných procesních pravidel

- podpora elektronického podání k DPH

- vypracování jednotného formuláře daňového přiznání k DPH (standardizované daňové přiznání)

2. Ke zefektivnění výběru daní by dle Komise mělo dojít rozšířením daňového základu a omezením uplatňování snížené sazby DPH (ve skutečnosti se tedy nejedná o vyšší efektivitu výběru daní, ale o vyšší výběr DPH a zdanění dosud osvobozených plnění).

K tzv. zefektivnění výběru daní by mělo dle Komise dojít i omezením uplatňování snížených sazeb DPH. Podle Komise by omezené uplatňování (či dokonce zrušení) snížených sazeb daně mělo umožnit, aby základní sazba DPH byla snížena (dosud v EU minimálně 15 %, pozn. aut.).

Dlouhodobě orgány EU mluví o boji proti daňovým únikům a podvodům. Odhadují, že vinou těchto úniků a podvodů se nevybere v EU cca 12 % DPH (zdroje nikdy neuvádějí výpočty, jak se k těmto údajům došlo). Boji proti daňovým únikům a podvodům by dle představ Komise měly napomoci následující kroky:

  • - zavedení tzv. mechanismu rychlé reakce (v ČR doplněn do ZDPH ustanovením § 92g od r. 2015), který umožní, aby členské státy rychleji než dosud mohly zavádět režim přenesení daňové povinnosti u dalších plnění, která podle jejich zkušeností začnou být více využívána pro páchání daňových podvodů. (Zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na plnění v rámci jednoho členského státu bylo do konce r. 2014 směrnicí velmi omezeno, byl stanoven jen malý výčet zboží a služeb, u kterých členské státy tento režim mohly zavádět – pozn. aut.).
  • - zrychlením výměny informací mezi daňovými správami jednotlivých členských států
  • - zavedením vícestranných kontrol zahrnujících kontroly prováděné v několika členských státech současně a vytvoření
Nahrávám...
Nahrávám...