dnes je 24.5.2024

Input:

Daň silniční - sazby

25.11.2011, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

Daň silniční - sazby

Ing. Jiří Karvánek

Základ daně, sazby daně

Sazby silniční daně jsou roční a určují se ze základu daně. V souladu se zákonem o dani silniční je přesně stanoven základ daně, kterým je:

  1. zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů, s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,

  2. součet největších povolených hmotností na nápravu v tunách a počet náprav u návěsů,

  3. největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

Roční sazby daně u osobních automobilů podle § 5 písm. a) ZDS:

Zdvihový objem motoru
do 800 cm3 1 200
nad 800 cm3 do 1 250 cm3 1 800
nad 1 250 cm3 do 1 500 cm3 2 400
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm3 3 000
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm3 3 600
nad 3 000 cm3 4 200

Roční sazby daně ze základu daně podle § 5 písm. b) a c) ZDS:

1 náprava
do 1 tuny 1 800
nad 1 t do 2 t 2 700
nad 2 t do 3,5 t 3 900
nad 3,5 t do 5 t 5 400
nad 5 t do 6,5 t 6 900
nad 6,5 t do 8 t 8 400
nad 8 t 9 600


2 nápravy
do 1 tuny 1 800
nad 1 t do 2 t 2 400
nad 2 t do 3,5 t 3 600
nad 3,5 t do 5 t 4 800
nad 5 t do 6,5 t 6 000
nad 6,5 t do 8 t 7 200
nad 8 t do 9,5 t 8 400
nad 9,5 t do 11 t 9 600
nad 11 t do 12 t 10 800
nad 12 t do 13 t 12 600
nad 13 t do 14 t 14 700
nad 14 t do 15 t 16 500
nad 15 t do 18 t 23 700
nad 18 t do 21 t 29 100
nad 21 t do 24 t 35 100
nad 24 t do 27 t 40 500
nad 27 t 46 200


3 nápravy
do 1 tuny 1 800
nad 1 t do 3,5 t 2 400
nad 3,5 t do 6 t 3 600
nad 6 t do 8,5 t 6 000
nad 8,5 t do 11 t 7 200
nad 11 t do 13 t 8 400
nad 13 t do 15 t 10 500
nad 15 t do 17 t 13 200
nad 17 t do 19 t 15 900
nad 19 t do 21 t 17 400
nad 21 t do 23 t 21 300
nad 23 t do 26 t 27 300
nad 26 t do 31 t 36 600
nad 31 t do 36 t 43 500
nad 36 t 50 400


4 a více náprav
do 18 t 8 400
nad 18 t do 21 t 10 500
nad 21 t do 23 t 14 100
nad 23 t do 25 t 17 700
nad 25 t do 27 t 22 200
nad 27 t do 29 t 28 200
nad 29 t do 32 t 33 300
nad 32 t do 36 t 39 300
nad 36 t 44 100

Roční sazba daně se zjistí pro každé jednotlivé vozidlo podle údajů uvedených v technických dokladech k vozidlu.

Roční sazba uvedená podle písmen b) a c) se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle SKP, kód 01.41.11, je-li poplatníkem daně osoba provozující zemědělskou výrobu. Příkladem může být nákladní automobil - nosič výměnných nástaveb (rozmetadel chlévské mrvy, postřikovačů apod.).

Snížení daně

Roční sazba daně podle § 5 písm. a) a podle § 5 písm. b) a c) ZDS se u vozidel snižuje o 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace, o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o 25 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců.

Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem první registrace vozidla a končí u

Nahrávám...
Nahrávám...