dnes je 5.6.2023

Input:

Dočasné přidělení pracovní síly

19.6.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.118 Dočasné přidělení pracovní síly

Ing. Jana Kolářová

  • § 14 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH),

  • § 43a ZP v platném znění,

Dočasné přidělení podle zákoníku práce

Od roku 2012 je do zákoníku práce vloženo ustanovení § 43a, podle kterého lze sjednat dočasné přidělení zaměstnance k jinému (tzv. ekonomickému) zaměstnavateli. Ve smyslu uvedeného ustanovení mohou zaměstnavatel a osoba, ke které je zaměstnanec dočasně přidělen (ekonomický zaměstnavatel), uzavřít dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k výkonu práce jiné osobě.

K dočasnému přidělení může dojít pouze po dohodě se zaměstnancem. Je potřeba však předpokládat i existenci dohody mezi zaměstnavateli. Dočasné přidělení může být se zaměstnancem sjednáno nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru přiděleného zaměstnance. To znamená, že nelze sjednat pracovní poměr se zaměstnancem za účelem toho, aby byl zaměstnanec přidělen na práci k jinému zaměstnavateli. Není stanovena doba, na kterou má být toto dočasné přidělení uskutečněno, nicméně nelze dohodnout přidělení na dobu neurčitou.

Zákoník práce umožňuje oběma stranám dohodu o dočasném přidělení zaměstnance k výkonu práce bez udání důvodů vypovědět s 15denní výpovědní dobou nebo se kdykoli dohodnout na jejím ukončení.

Bezúplatné přidělení

Přidělení nesmí být ziskové, tzn. nelze k přeúčtovaným nákladům aplikovat žádnou ziskovou marži. Za přidělení jsou

Nahrávám...
Nahrávám...