dnes je 16.7.2024

Input:

Informace pro mzdové účetní - Novinka pro studentky - matky

22.4.2013, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

     Od 1. dubna 2013 nabývá účinnosti novela zákona č. 48/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

     Pro mzdové účetní jde o změnu v posuzování soustavné přípravy na budoucí povolání po dobu přerušení studia na vysoké škole, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená.

     Na základě této novely získají studentky automaticky nárok na přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství. Studentce navíc zůstanou i další studentské (daňové) výhody. Pokud totiž studentka studium přeruší z důvodu rodičovství, není sice v době přerušení studentkou vysoké školy, ale doba, po kterou by jinak trvala její mateřská či rodičovská dovolená, je u ní nově považována za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání na vysoké škole.

     Studentky,

Nahrávám...
Nahrávám...