dnes je 16.7.2024

Input:

Jak vysoké jsou daně v Rakousku?

8.7.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2015.15.4 Jak vysoké jsou daně v Rakousku?

Petr Gola

Ekonomika Rakouska patří mezi nejvýkonnější z členských zemí EU, na čemž samozřejmě profitují i občané. Rakousko je analytickými společnostmi charakterizováno jako země s vysokou životní úrovní, s kultivovaným podnikatelským prostředním, fungujícím právním a kontrolním režimem a vzdělanými kvalifikovanými zaměstnanci.

V Rakousku výborně funguje justice a ochrana investorů. Zaručena je rovněž svoboda obchodu a fungující finanční sektor. Motorem růstu domácí ekonomiky jsou malé a střední společnosti. V Rakousku je dlouhodobě velmi nízká míra nezaměstnanosti, pohybuje se okolo 5 %. V březnu 2015 činila míra nezaměstnanosti 5,6 % a nižší ze zemí EU byla pouze v Německu a Velké Británii. Hlavním ekonomickým partnerem je Německo. Rakousko se může pochlubit i vysokou produktivitou práce. Jedním z hlavních důvodů je vysoká orientace domácích společností na podporu výzkumu a vývoje. Inovace je pro domácí společnosti velmi důležitá. Daňové zatížení v Rakousku je spolu s Francií, Itálii, Belgií a zeměmi Skandinávie nejvyšší ze zemí EU. Rakousko patří mezi evropské země, kde se nemění příliš často daňové sazby, což přispívá k dobrému podnikatelskému klimatu. Podnikatelé a firmy mají snazší plánování své činnosti. Rozhodující podíl v národním hospodářství má sektor služeb, současně však je výrobní průmysl nadprůměrný. Cestovní ruch je pro zemi nesmírně finančně důležitý a je významným exportním odvětvím. Rakousko je rovněž vnímáno jako velmi bezpečná země.

Daň z příjmu fyzických osob

Sazby daně z příjmu fyzických osob se v Rakousku v posledních letech neměnily. Mírně se však rozšiřovala jednotlivá daňová pásma, dále se zvyšovaly daňové úlevy na vyživované děti. Do příjmu 11 000 € je sazba daně 0 %, od 11 000 € do 25 000 € je sazba daně 36,5 %, od 25 000 € do 60 000 € je sazba daně 43,21 % a nad 60 000 € je sazba daně 50 %. Čím nižší zdanění, tím lépe pro ekonomiku. Pro dlouhodobě úspěšný byznys je však velmi důležitá úroveň legislativy, justice, regulace a celkového ekonomického prostředí, v těchto aspektech pak patří Rakousko ke světové špičce.

  • Průměrná měsíční hrubá mzda v Rakousku v roce 2014 činila dle databáze OECD 3 548 euro (98 634 Kč). Průměrná čistá měsíční mzda bezdětného a svobodného zaměstnance v roce 2014,

Nahrávám...
Nahrávám...