dnes je 24.5.2024

Input:

Kategorie účetních jednotek a kategorie účetních skupin

28.12.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

1.26 Kategorie účetních jednotek a kategorie účetních skupin

Prof. Ing. Libuše Müllerová

Právní úprava

§ 1b až § 1e zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Kategorie účetních jednotek a kategorie skupin účetních jednotek

2014–2015   2016–2017  
Účetní jednotky se dělí na ty, které mají ze zákona povinnost auditu a účetní jednotky bez této povinnosti. Kategorii účetních skupin zákon neupravuje.   Účetní jednotky jsou rozděleny do čtyř skupin (mikro, malé, střední a velké) v závislosti na tom, zda k rozvahovému dni dosáhnou či překročí, případně nepřekročí dvě z uvedených hodnot (aktiva celkem, roční úhrn čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců).
Účetní skupiny jsou rozděleny do třech kategorií (malé, střední a velké) v závislosti na tom, zda k rozvahovému dni nepřekročí na konsolidovaném základě dvě z uvedených hodnot (aktiva celkem, roční úhrn čistého obratu a počet zaměstnanců).  

Komentář:

Uvedené paragrafy vymezují účetní jednotky a účetní skupiny podle stanovených kritérií, definují tato kritéria a uvádějí, do jaké skupiny se mají účetní jednotky zařadit v prvním účetním období po svém vzniku nebo při zahájení činnosti.

Účetní jednotky jsou vymezeny následujícím způsobem:

Účetníjednotka   Aktivacelkem   Roční úhrn čistého obratu   Průměrný početzaměstnanců  
Mikro   do 9 mil.   do 18 mil.   do 10  
Malá   do 100 mil.   do 200 mil.   do 50  
Střední   do 500 mil.   do 1 mld.   do 250  
Velká   nad 500 mil.   nad 1 mld.   nad 250  

Rozdělení účetních jednotek do čtyř uvedených kategorií má souvislost s povinnostmi, v jakém rozsahu sestavují účetní závěrku a co z ní zveřejňují. Podobným způsobem jsou rozděleny účetní skupiny pro konsolidaci:

Účetnískupina   Aktivacelkem   Roční úhrn čistého obratu   Průměrný početzaměstnanců  
Nahrávám...
Nahrávám...