dnes je 17.6.2024

Input:

Kontokorentní účet

18.7.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

Kontokorentní účet

Ing. Vlasta Martišková

Právní úprava
Právní úprava

 • Zákon č. 563/1992 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 • České účetní standardy pro podnikatele

  • č. 016 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Popis operace:

Kontokorentní účet umožňuje podnikatelskému subjektu – klientovi banky pokračovat v placení účtů nebo provádění výběrů z účtu, i když už není na účtu dostatek jeho peněz na jejich krytí. Jedná se fakticky o povolené přečerpání účtu. Kontokorent je ve skutečnosti forma úvěru, která na sebe váže úrokové sazby po celou dobu přečerpání. Při poskytnutí úvěrů může podnikatel ze svého účtu čerpat do mínusu běžným způsobem, tedy vybíráním peněz z bankomatu, prováděním plateb z účtu nebo platbami v obchodě. Některé banky poskytují tuto službu bez poplatku na omezenou dobu nebo částku.

Druhy kontokorentů:

 • Povolené přečerpání účtu – banka souhlasí s tím, že klient může mít kontokorent, který poskytuje výhodu čerpání peněz nad rámec účtu, kdykoliv během sjednané doby a až do výše sjednané částky. Pokud má klient povolený kontokorent a nevyužívá jej, neplatí žádné poplatky, pokud čerpá, tak platí bankou stanovený úrok, podobně jako z půjčky.

 • Nepovolené přečerpání účtu – pokud klient účet přečerpá, aniž by měl od banky svolení nebo překročí limit nastavený pro povolené přečerpání účtu, pak se jedná o nepovolené přečerpání účtu, kdy se klient vystavuje sankcím ze strany banky.

Banka není povinna kontokorent poskytnout. Pokud podnikatelský subjekt nemá zřízen ke svému účtu kontokorent, pak jakékoliv částky, které povedou k čerpání účtu, tj. převodní příkazy nebudou proplaceny, popř. bude naúčtován poplatek.

Většina kontokorentů je účtována v proměnlivých úrokových mírách; to znamená, že účtovaná míra stoupá a klesá v závislosti na tom, jaké jsou aktuální základní úrokové míry.

Různé banky mají různá účtovací období a strategii. Některé z možností jsou:

 • měsíční paušální poplatek;

 • poplatek pouze za přečerpaný zůstatek;

 • poplatek za každou transakci provedenou během období, v němž je kontokorent užívaný.

Poplatky mohou být vypočítávány denně, měsíčně, čtvrtletně nebo dokonce ročně podle toho, jaké podmínky jsou dohodnuty ve smlouvě podnikatelského subjektu s bankou při zřizování kontokorentního účtu.

Dodatečné poplatky mohou být účtovány za:

 • přečerpání úvěrového rámce bez svolení banky;

 • překročení limitu kontokorentu;

 • opoždění se splácením.

Výše kontokorentu závisí na výši peněžních prostředků připisovaných na běžném účtu, vše je porovnáno s předpokládanými výdaji a závazky, to vše dá dohromady možnou výši povoleného debetu. Jako pomoc k učinění rozhodnutí se používají stejné postupy jako při vyhodnocování poskytnutí úvěru. Za službu zřízení a stanovení parametrů kontokorentu si bude banka účtovat jednorázový poplatek. Ten jde částečně na pokrytí nákladů spojených s analýzou situace, kdy banka zjistí, jaká částka je pro klienta vhodná. Kontokorenty jsou službou s individuálním přístupem banky ke klientovi.

Jak se kontokorent liší od bankovní půjčky?

Bankovní půjčka je stanovená částka peněz, s jejímž půjčením na stanovenou dobu banka souhlasí. Podnikatelský subjekt souhlasí s tím, že půjčka bude splacena i s úrokem do konce stanovené doby buď pravidelnými splátkami, nebo

Nahrávám...
Nahrávám...