dnes je 17.6.2024

Input:

Mimořádné náklady v období 2015/2016

27.9.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 3 minuty

2016.20.2
Mimořádné náklady v období 2015/2016

Ing. Zdenka Cardová

VYŠLO V ČÍSLE 20/2016

S účinností od 1. 1. 2016 byla zcela zrušena mimořádná oblast z výkazu zisku a ztráty (mimořádné náklady a mimořádné výnosy). Jaká jsou "stará" a "nová" pravidla účtování mimořádných nákladů?

  • Pravidla účtování mimořádných nákladů do konce účetního období 2015, která se ještě projevila v účetní závěrce za období 2015

Účetní případy charakteru mimořádných nákladů   MD do 2015   Dal do 2015  
Škody na majetku vzniklé z mimořádných příčin   582   04x, 07x, 08x, 1xx  
Tvorba rezerv (mimořádný charakter)   584   459  
Zúčtování těchto rezerv   459   584  
Ostatní mimořádné náklady: *)      
Prodej obchodního závodu – vyúčtování majetku   588   0xx, 1xx, 2xx  
Prodej obchodního závodu – převedené závazky   3xx, 4xx   588  
Tvorba opravných položek (mimořádný charakter)   589   09x, 19x, 29x, 39x  
Zúčtování těchto opravných položek   09x, 19x, 29x, 39x   589  

*) Prodávající při prodeji obchodního závodu nebo jeho části (dle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 011 Operace s obchodním závodem).

Na vrub (MD) ostatních mimořádných nákladů se účtují i náklady z titulu postoupení, popřípadě ukončení hospodářské činnosti (či složky hospodářské činnosti účetní jednotky) se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 59 (vyjadřující převod provozních nákladů, popřípadě převod finančních nákladů).

Do konce účetního období 2015 se v účtové skupině 58 – Mimořádné náklady zpravidla používaly syntetické účty:

582 – Škody

584 – Tvorba a zúčtování rezerv mimořádných rezerv

588 – Ostatní mimořádné náklady

589 – Tvorba a zúčtování opravných položek v mimořádné oblasti

Do konce účetního období 2012 se v rámci mimořádných nákladů účtovaly i náklady na změnu metody (zpravidla používaný syntetický účet 581); s účinností od 1. 1. 2013 jsou náklady na změnu metody účtovány prostřednictvím rozvahového účtu ve vlastním kapitálu nazvaného Jiný výsledek hospodaření.

  • Pravidla účtování mimořádných nákladů s účinností od 1. 1. 2016, která se projeví v účetní závěrce za období 2016

S účinností od 1. 1. 2016 jsou mimořádné náklady v účtové skupině 58 zrušeny.

Jaké je tedy

Nahrávám...
Nahrávám...