dnes je 17.6.2024

Input:

Některé alternativy zdanění příjmů zahraničních zaměstnanců

20.8.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

10.8.8 Některé alternativy zdanění příjmů zahraničních zaměstnanců

Jaroslava Pfeilerová

Nerezident vykonává zaměstnání na území ČR ve stálé provozovně zahraniční osoby

Stálá provozovna zahraniční osoby (právnické nebo fyzické) nemá právní subjektivitu, tzn. daňovým subjektem a plátcem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle § 38c ZDP [s výjimkou stálé provozovny poskytující služby podle § 22 odst. 1 písm. c) ZDP] se stává v České republice prakticky samotný zahraniční zaměstnavatel (ten prostřednictvím své stálé provozovny dosahuje u nás rovněž příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů). Příjmy jeho zaměstnanců podléhají zdanění v ČR, v tomto případě od počátku výkonu činnosti, a nelze zde aplikovat daňové osvobození obsažené v § 6 odst. 9 písm. f) ZDP. Povinnosti plátce daně má ale v ČR podle § 38c ZDP i zahraniční osoba, které stálá provozovna nevznikla, jestliže např. na území ČR zaměstnává své zaměstnance déle než 183 dnů. V neposlední řadě však povinnost vypořádat svoji daňovou povinnost má v ČR i samotný zaměstnanec, a to za podmínek stanovených v ustanovení § 38g odst. 2 ZDP, tj. prostřednictvím daňového přiznání.

Stavebně-montážní projekty a staveniště

U stavebně-montážních projektů a stavenišť, které se stávají stálou provozovnou až po uplynutí časového testu (podle § 22 odst. 2 ZDP po 6 měsících činnosti mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění stanoví ale zpravidla delší časový limit), dochází ke vzniku stálé provozovny de facto zpětně, tj. od okamžiku, kdy začala být taková činnost na našem území vykonávána. V takovém případě musí být zdaněny nejen příjmy stálé provozovny zpětně, ale stejně tak musí být zdaněny zpětně i příjmy zaměstnanců takové stálé provozovny. Jestliže zahraniční osobě u stavebně-montážních projektů nevznikne stálá provozovna, budou příjmy zahraničního zaměstnance (daňového nerezidenta ČR) podléhat v České republice zdanění jen, dojde-li k naplnění časového testu 183 dnů (pak od počátku této lhůty a poplatník splní svoji daňovou povinnost prostřednictvím přiznání k dani podle § 38g odst. 2 ZDP). Nedojde-li k naplnění časového testu 183 dnů, budou v ČR jeho příjmy osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob podle § 6 odst. 9 písm. f) ZDP, tj. nebudou v ČR podléhat zdanění.

Poskytování služeb

Pokud podnikatelské aktivity zahraniční osoby jsou realizovány na území ČR formou poskytování služeb podle § 22 odst. 1 písm. c) ZDP, příjmy zaměstnanců takové zahraniční osoby mají rovněž charakter příjmů ze závislé činnosti [podle § 6 ZDP]. Je-li závislá činnost

Nahrávám...
Nahrávám...