dnes je 16.7.2024

Input:

Nemovité věci a zákon o DPH - výstavba a změny staveb - dokončení

16.6.2015, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 8 minut

2015.1213.1 Nemovité věci a zákon o DPH - výstavba a změny staveb – dokončení

Ing. Dana Langerová

Předchozí část článku

2) Sazba daně u výstavby stavby pro sociální bydlení (§ 49 ZDPH)

Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení, se uplatní dle ustanovení § 49 odst. 1 ZDPH první snížená sazba daně. První snížená sazba daně se dle § 49 odst. 2 ZDPH uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení.

Rozeberme si ustanovení § 49 ZDPH podrobněji, a především samozřejmě to, v čem se liší od ustanovení § 48 ZDPH. Opět se jedná o poskytnutí stavebních a montážních prací, tentokrát však výhradně na stavbách pro sociální bydlení. Veškeré typy staveb, kterými se rozumí dle ustanovení § 48 odst. 5 a 6 ZDPH stavby pro sociální bydlení, jsou uvedeny v úvodu tohoto příspěvku v rámci základních pojmů.

Rozdíl oproti ustanovení § 48 ZDPH je především v tom, že ustanovení § 49 ZDPH řeší uplatnění sazby daně u stavebních a montážních prací spojených s výstavbou staveb pro sociální bydlení. Dle Informace k výstavbě se výstavbou pro účely tohoto ustanovení rozumí vznik stavby pro sociální bydlení, kdy objednatel je obvykle prvním vlastníkem nové věci nebo bytu.

První snížená sazba daně se dle ustanovení § 49 ZDPH uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se jakákoli stavba, tedy např. bytový dům, rodinný dům, obytný prostor nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení. Znamená to tedy, že pokud v rámci provádění prací na jakékoli jiné stavbě než stavbě pro sociální bydlení dojde k její změně na stavbu pro sociální bydlení, bude uplatňována první snížená sazba daně.

Kdy tedy bude první snížená sazba daně dle ustanovení § 49 ZDPH aplikována v konkrétních situacích? Pokud bude prováděna výstavba staveb, které budou vyhovovat definici staveb pro sociální bydlení. Zde je namístě uvést další příklady, kdy bude první snížená sazba daně dle ustanovení § 49 ZDPH aplikována, a to samozřejmě v návaznosti na nejčastěji kladené dotazy v této oblasti.

Příklady uplatnění první snížené sazby daně dle ustanovení § 49 ZDPH

Příklad 1

Plátce provádí hrubou stavbu v rámci výstavby rodinného domu, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m 2 a jehož součástí je nebytový prostor určený k podnikání (prodejna) o výměře 50 m 2 . Jedná se o stavební a montážní práce spojené s výstavbou stavby pro sociální bydlení a bude uplatněna první snížená sazba daně.

Příklad 2

Plátce provádí výstavbu bytového domu, ve kterém jsou celkem 4 byty (každý o rozloze 100 m 2 ) a v přízemí restaurace o rozloze 200 m 2 . Jedná se tedy o bytový dům pro sociální bydlení (žádný obytný prostor nepřesahuje 120 m 2 ) a při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s jeho výstavbou bude uplatněna první snížená sazba daně.

Příklad 3

Plátce provádí výstavbu bazénu k již dokončenému rodinnému domu (dům o celkové rozloze 300 m 2 ). Jelikož bazén je stavbou, která bude sloužit k využití stavby rodinného domu pro sociální bydlení, a je zřizován na pozemku, který tvoří s touto stavbou pro sociální bydlení funkční celek, je pro účely ZDPH rovněž stavbou pro sociální bydlení a při jeho výstavbě bude aplikována první snížená sazba daně.

Příklad 4

V rámci přípravy pozemku k provedení výstavby rodinného domu pro sociální bydlení provádí plátce demoliční práce na stávající stavbě. U demoličních prací bude uplatněna první snížená sazba daně, neboť jsou v tomto případě prováděny stavební práce ve spojitosti s výstavbou stavby pro sociální bydlení.

Příklad 5

Při výstavbě domova pro seniory uplatní plátce rovněž první sníženou sazbu daně, neboť se jedná o výstavbu zařízení sociálních služeb poskytujícího pobytové služby podle zákona o sociálních službách, tedy o výstavbu stavby pro sociální bydlení.

Příklad 6

Plátce provádí přestavbu penzionu na azylový dům. Přestavbou dojde ke změně na stavbu pro sociální bydlení, bude tedy uplatněna první snížená sazba daně.

3) Vazba sazby daně na celkové plnění

První sníženou sazbu daně nelze při provádění stavebních a montážních prací samozřejmě použít tehdy, kdy nejsou naplněny podmínky dané ustanovením § 48 a § 49 ZDPH. V určitých situacích, kdy při poskytování služeb první sníženou sazbu daně použít nelze, může dojít k tomu, že pokud jsou tyto služby prováděny jako nedílná součást služby jiné, u které je první snížená sazba daně aplikována, bude u plnění jako celku uplatněna první snížená sazba daně. Lze uvést následující příklady.

Příklad 1

Revize elektroinstalace, revize výtahu, revize komínového tělesa podléhají základní sazbě daně, neboť se nejedná o službu uvedenou v příloze č. 2 k ZDPH a rovněž se nejedná o stavební či montážní práce dle § 48 či § 49 ZDPH. Pokud jsou však revize provedeny jako nedílná součást služby opravy elektroinstalace, opravy výtahu nebo opravy komínového tělesa, jsou součástí služby opravy a podléhají jako jedna služba shodné sazbě daně. Pokud je tedy provedena revize včetně opravy na dokončené stavbě pro bydlení nebo na dokončené stavbě pro sociální bydlení, případně při výstavbě stavby pro sociální bydlení, bude uplatněna první snížená sazba daně.

Příklad 2

Projektové práce jako samostatné plnění podléhají základní sazbě daně, neboť se nejedná o službu uvedenou v příloze č. 2 k ZDPH a rovněž se nejedná o stavební či montážní práce dle § 48 či § 49 ZDPH. Pokud jsou však projektové práce nedílnou součástí služby výstavby,

Nahrávám...
Nahrávám...