dnes je 19.5.2024

Input:

Novinky ve zdravotním pojištění - autorské honoráře

10.4.2008, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

     Právní úprava pro odvod pojistného na zdravotní pojištění v případě příjmů dosažených na základě autorskoprávních vztahů podle autorského zákona je odlišná od úpravy platné pro odvod pojistného na sociální zabezpečení či od daní. V čísle 24/2007 jsme se věnovali právní úpravě autorských honorářů v roce 2007. V roce 2008 byly očekávány změny, které měly vést ke sjednocení této úpravy. Vzhledem k nejasnostem, které se vyskytly v posledním období, přinášíme aktuální úpravu platnou pro rok 2008.

     Osoby, které mají příjmy na základě autorského zákona, jsou pro účely odvodu pojistného na zdravotní pojištění považovány za osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“), a to v souladu s § 5 písm. b) bod 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Jako OSVČ pro účely zdravotního pojištění postupují všechny osoby s autorskými příjmy, a to bez ohledu na soustavnost činnosti (tj. jde o rozdíl oproti sociálnímu zabezpečení) či na způsob zdanění těchto příjmů (tj. i autoři s příjmy zdaňovanými zvláštní sazbou daně).

Odklad změny právní úpravy

     Zákon č. 189/2006 Sb., který je doprovodným zákonem k novému zákonu o nemocenském pojištění, přináší sjednocení úpravy pro odvod pojistného u autorských příjmů. Na jedné straně tento zákon upravuje jednotné stanovení odvodu pojistného u „běžných“ autorských příjmů - bez ohledu na soustavnost příjmů se pojistné má odvádět i u sociálního zabezpečení. Naopak u příjmů zdaňovaných zvláštní sazbou daně by se nemělo pojistné odvádět ani u sociálního pojištění ani u zdravotního pojištění.

     Tato změna měla nabýt účinnosti od 1. 1. 2007, ale souběžně s novým zákonem o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.) došlo k odkladu účinnosti příslušných ustanovení na 1. 1. 2008. Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, však přinesl další odklad účinnosti této úpravy - a to na 1. 1. 2009. To znamená, že i v roce 2008 platí stále základní pravidla platná až do roku 2007. Pro rok 2008 tak má význam jediná významnější změna platná pro tuto oblast - zvýšení limitu pro zdanění zvláštní sazbou daně.

Příjmy do novin a časopisů

     Zvláštní sazbou daně jsou podle § 7 odst. 6 zákona o daních z příjmů zdaňovány příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů v ČR. Ke zdanění dochází přímo u zdroje a podmínkou je výše příjmů v jednom kalendářním měsíci:

  • do roku 2007 byla výše těchto příjmů omezena na 3 000 Kč a zvláštní sazba daně činila 10 %,

  • od 1. 1. 2008 je výše příjmů stanovena na 7 000 Kč a zvláštní sazba daně činí 15 %.

     Pro

Nahrávám...
Nahrávám...