dnes je 23.5.2024

Input:

Obchodní marže a přidaná hodnota 2015/2016

25.7.2016, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

2016.15.2
Obchodní marže a přidaná hodnota 2015/2016

Ing. Zdenka Cardová

VYŠLO V ČÍSLE 15/2016

Výpočtové položky obchodní marže a přidaná hodnota byly obsaženy ve výkazu zisku a ztráty – druhové členění do konce účetního období 2015. Podívejme se na úvodní část výkazu zisku a ztráty – druhové členění s účinností od 1. 1. 2016 v porovnání se strukturou do konce období 2015:

Do 31. 12. 2015   Od 1. 1. 2016  
I. Tržby za prodej zboží   I. Tržby z prodeje výrobků a služeb  
A. Náklady vynaložené na prodané zboží   II. Tržby za prodej zboží  
+ Obchodní marže    
II. Výkony   A. Výkonová spotřeba  
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb   A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží  
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti   A.2. Spotřeba materiálu a energie  
3. Aktivace   A.3. Služby  
B. Výkonová spotřeba   B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)  
1. Spotřeba materiálu a energie   C. Aktivace (+/-)  
2. Služby    
+ Přidaná hodnota    

Co zůstává neměnné, je označování výnosů a nákladů. Výnosy jsou označovány římskými číslicemi, náklady jsou označovány písmeny; podrobnější členění v obou případech je značeno arabskými číslicemi.

Co se změnilo, je struktura i obsah úvodní části výkazu. Jedná se o změny formální (tj. některé položky jsou přesunuty na jiné řádky), ale také o změny věcné (tj. mezi některé položky již nejsou řazeny výnosy, ale jsou přeřazeny mezi náklady). Výpočtové položky "+ Obchodní marže" a "+ Přidaná hodnota" zcela chybí.

 • -> Dosud jsme rozdělovali úvodní část výkazu na:
  • část obchodní a

  • část výkonovou (výrobní).

První řádky výkazu zachycovaly tržby za prodané zboží a pod nimi byly zaznamenány související náklady na prodané zboží; jejich rozdíl na třetím řádku vyjadřoval obchodní marži, čili porovnal výnosy z prodeje zboží s jejich nákupními (zpravidla pořizovacími) cenami.

Výkonová (výrobní část) zachycovala výkony, které zahrnovaly tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tzv. nerealizované výkony, tj. změnu stavu zásob vlastní činnosti a dále aktivaci. Výkony (výnosy) byly poměřovány s výkonovou spotřebou, tj. spotřebou materiálu, energie a se službami. Rozdíl mezi výkony a výkonovou spotřebou po přičtení obchodní marže představoval přidanou hodnotu. Jednalo se o zajímavý ukazatel, který vyjadřoval přidanou hodnotu, která měla pokrýt alespoň (minimálně) ty náklady, které jsou ve výkazu zisku a ztráty – druhové členění uvedeny dále (pod ním), tj. zejména osobní náklady a odpisy.

 • -> Nově první dvě položky výkazu zachycují tržby:
  • z prodeje výrobků a služeb (I.)

  • za prodej zboží (II.).

Následují tři položky nákladů:

 • výkonová spotřeba (A.)

 • změna stavu zásob vlastní činnosti (B.)

 • aktivace (C.).

Zásadní změna se týká zejména vykazování a účtování o změně stavu zásob vlastní činnosti a aktivace (dosud výnosové položky v účtové skupině 61 a 62, nově nákladové položky v účtové skupině 58). Příklady účtování dosud a nově:

Účetní případ   Do 2015   Od 2016  
  MD   D   MD   D  
Nahrávám...
Nahrávám...