dnes je 22.5.2022

Input:

Odpis nedobytných pohledávek

25.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.501 Odpis nedobytných pohledávek

Ing. Pavel Novák

VYŠLO V ČÍSLE 01/2022

Společnost s ručeným omezeným eviduje ve svém účetnictví tyto pohledávky za odběrateli:

1) S. r. o. vydala fakturu za poskytnuté služby v částce 30 250 Kč se lhůtou splatnosti 31. 12. 2018. Přes několik urgencí odběratel (Společnost A s. r. o., která stále existuje) fakturu nezaplatil. S. r. o. nebude dluh vymáhat soudně. S. r. o. vytvořila k 31. 7. 2021 k této pohledávce opravnou položku ve výši 100 % podle § 8a zákona o rezervách. S. r. o. tvorbu opravné položky zaúčtovala jako daňově uznatelný náklad.

2) S. r. o. vydala fakturu za poskytnuté služby v částce 12 100 Kč s lhůtou splatnosti 30. 6. 2020. Přes několik urgencí odběratel (žijící fyzická osoba – nepodnikatel) fakturu nezaplatil. S. r. o. nebude dluh vymáhat soudně. S. r. o. vytvořila k 31. 7. 2021 k této pohledávce opravnou položku ve výši 100 % podle § 8c zákona o rezervách. S. r. o. tvorbu opravné položky zaúčtovala jako daňově uznatelný náklad.

S. r. o. se rozhodla obě výše uvedené pohledávky odepsat pro nedobytnost, a proto k 31. 10. 2021 vytvořené opravné položky zrušila. Odpis obou výše uvedených pohledávek S. r. o. zaúčtovala jako daňově uznatelný náklad. Je tento postup z hlediska zákona o daních z příjmů v pořádku?

Právní úprava

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro podnikatele (PVZÚ), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZoR), ve znění pozdějších předpisů

  • - § 5 – Bankovní rezervy a opravné položky
  • - § 5a
  • - § 6 – Rezervy v pojišťovnictví
  • - § 8 – Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení
  • - § 8a – Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994
  • - § 8b – Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za clo
  • - § 8c

Odpověď

Opravnou položku podle zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů nelze mimo jiné tvořit k pohledávkám, které by byly promlčeny. Pokud už by byly opravné položky vytvořeny a došlo k promlčení, bylo by nutné zrušit vytvořenou zákonnou opravnou položku. Obecně platí pro promlčení pohledávky tříletá promlčecí lhůta. Ze zadání dotazu plyne, že k datu vytvoření opravných položek (tj. k 31. 7. 2021) pohledávky promlčené ještě nebyly.

Ad 1) V zákoně o rezervách je ustanovení § 8a ZoR, které uvádí, že opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, jejichž tvorba je výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů a ke kterým nejsou vytvářeny opravné položky podle §§ 5 a 5a ZoR, mohou v období, za které se podává daňové přiznání, vytvářet poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, za podmínky, že od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než

a) 18 měsíců, až do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky,
b) 30 měsíců, až do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.

S. r. o. postupovala správně. K uvedené pohledávce za splnění podmínek uvedených v zákoně o rezervách je možné po 30 měsících od splatnosti (v uvedeném případě už k 1. 7. 2021) vytvořit "rovnou" 100% opravnou položku.

 

Ad 2) V zákoně o rezervách je ustanovení § 8c ZoR, které upravuje "zjednodušenou a

Nahrávám...
Nahrávám...